Proiecte - PISA

Proiecte

ACADEMIA DE SECURITATE, EDIȚIA: SECURITATEA UMANĂ & FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA
ACADEMIA DE SECURITATE, EDIȚIA: SECURITATEA UMANĂ & FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA

Scopul proiectului: constă în creșterea nivelului de dezvoltare și promovare a conceptului de securitate umană și consolidarea rezilienței, prin încurajarea implicării active a femeilor în discuțiile și procesele legate de pace, securitate și apărare, atât la nivel local, cât și național. Obiective: O1: Consolidarea solidarității societății civile și a asociațiilor profesionale de femei, prin promovarea […]

CARTOGRAFIEREA ASISTENȚEI EXTERNE PENTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SECTORULUI DE SECURITATE ȘI APĂRARE
CARTOGRAFIEREA ASISTENȚEI EXTERNE PENTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SECTORULUI DE SECURITATE ȘI APĂRARE

Scopul proiectului: elaborarea unui Studiu, ce va include cartografierea asistenței externe oferită de partenerii și donatorii/actorii bilaterali sau multilaterali pentru dezvoltarea sectorului de securitate și apărare a  Republicii Moldova.Durata cercetării: 1 iunie-1 noiembrie 2023Studiul va fi publicat în limba română și engleză.Proiectul ”Cartografierea asistenței externe pentru susținerea dezvoltării sectorului de securitate și apărare”, reprezintă o […]

CURRICULUM PRIVIND CULTURA DE SECURITATE
CURRICULUM PRIVIND CULTURA DE SECURITATE

Perioadă de implementare: iunie-noiembrie 2023 Scopul proiectului: Proiectul urmărește să îmbunătățească nivelul de educație, de cultură a păcii și securității în rândul studenților din universitățile moldovenești (ciclul I, licență) prin dezvoltarea unui curriculum de securitate. Obiective:– Promovarea culturii de securitate.– Construirea unei cooperări interinstituționale pentru a consolida implementarea comună a proiectelor.– Elaborarea unui curriculum privind […]

SECURITY ACADEMY
SECURITY ACADEMY

Security Academy este un proiect implementat anual de către Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare, care își propune: a) dezvoltarea culturii de securitate și strategice în cadrul instituțiilor sectorului guvernamental și ale administrațiilor publice locale; b) consolidarea platformei de dialog între instituțiile statului – societatea civilă – administrațiile publice locale – mediul academic – […]

SUPORTUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN CONTRACARAREA DEZINFORMĂRII ASOCIATĂ POLITICILOR DE SECURITATE NAȚIONALĂ
SUPORTUL SOCIETĂȚII CIVILE ÎN CONTRACARAREA DEZINFORMĂRII ASOCIATĂ POLITICILOR DE SECURITATE NAȚIONALĂ

Perioadă de implementare: aprilie-septembrie 2023 Scopul proiectului: Proiectul își propune să promoveze cultura de securitate prin dezvoltarea capacităților societății civile și a mediului academic de arăspunde la dezinformarea și propaganda  asociată subiectelor  de securitate și apărare și prin explicarea procesului actual de securitate publicului larg. În cadrul proiectului experții Platformei PISA vor detecta informații false în […]

ACORDAREA ASISTENȚEI NECESARE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA ÎN PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI SECURITĂȚII NAȚIONALE
ACORDAREA ASISTENȚEI NECESARE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA ÎN PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI SECURITĂȚII NAȚIONALE

Perioadă de implementare: Scopul proiectului: Să ofere asistența și expertiza necesară autorităților naționale pentru a îndeplini sarcina de a elabora SNS. Obiective: Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung.

PROMOVAREA POLITICILOR DIN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE ÎN SOCIETATE
PROMOVAREA POLITICILOR DIN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE ÎN SOCIETATE

Perioadă de implementare: aprilie 2023 – septembrie 2023 Scopul proiectului: Obținerea sprijinului din partea societății și a actorilor/decidenților relevanți prin informarea și promovarea procesului de elaborare a Strategiei Securității Naționale. Obiective: Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung.

PODCAST PE TEME DE SECURITATE ȘI DEZINFORMARE
PODCAST PE TEME DE SECURITATE ȘI DEZINFORMARE

Perioadă de implementare: octombrie 2022- martie 2023 SCOPUL PROIECTULUI: este de a dezvolta podcast pe teme de securitate și apărare, pentru a promova cultura securității și pentru a crește înțelegerea obiectivă de către cetățean a problemelor de securitate. Obiective: Activitățile planificate și realizate:  Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung 

COMBATEREA DEZINFORMĂRII ȘI DEZMINȚIREA ȘTIRILOR FALSE DIN DOMENIUL DE APĂRARE ȘI SECURITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
COMBATEREA DEZINFORMĂRII ȘI DEZMINȚIREA ȘTIRILOR FALSE DIN DOMENIUL DE APĂRARE ȘI SECURITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Perioadă de implementare: septembrie 2022- decembrie 2022 SCOPUL PROIECTULUI: promovarea culturii de securitate și creșterea rezilienței  informaționale a cetățenilor în materie de securitate. Obiective: Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung 

CONCEPTUALIZAREA COMUNICĂRII STRATEGICE ÎN SECTORUL DE SECURITATE ȘI APĂRARE AL REPUBLICII MOLDOVA
CONCEPTUALIZAREA COMUNICĂRII STRATEGICE ÎN SECTORUL DE SECURITATE ȘI APĂRARE AL REPUBLICII MOLDOVA

Perioadă de implementare: Noiembrie-Decembrie 2022 Scopul proiectului: Elaborarea un concept al Comunicării Strategice (StratCom în sectorul de apărare și securitate, organizarea instruririlor pentru reprezentantii institutiilor guvernamentale. Obiective: Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung.