SECURITY ACADEMY

Security Academy este un proiect implementat anual de către Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare, care își propune:

a) dezvoltarea culturii de securitate și strategice în cadrul instituțiilor sectorului guvernamental și ale administrațiilor publice locale;

b) consolidarea platformei de dialog între instituțiile statului – societatea civilă – administrațiile publice locale – mediul academic – mass-media;

c) dezvoltarea capacităților profesionale pentru implementarea abilităților instituționale.

În cadrul proiectului vor fi organizate diverse activități de formare și informare în materie de securitate, educare în politici de securitate și apărare pentru funcționarii publici, reprezentanții societății civile, ai mediului academic și ai mass-media.