CAMPANIA DE INFORMARE PRIVIND OBIECTIVELE POLITICILOR DE SECURITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 Scopul proiectului este de a consolida cultura de securitate și reziliența democratică în Republica Moldova, prin îmbunătățirea nivelului de informare și conștientizare a cetățenilor privind politicile de securitate, obiectivele reformelor din domeniul securității și impactul acestora asupra cetățenilor.

Proiectul își propune să contribuie la un spațiu public informat, care încurajează participarea civică activă, transparența și responsabilitatea în guvernarea sectorului de securitate, și un dialog constructiv între stat și societate.

Obiective Specifice:

  •  Îmbunătățirea accesibilității informațiilor despre securitate.
  • Promovarea interesului populației în subiecte de securitate.

Activitățile planificate în cadrul proiectului:

1. Serie de opinii elaborate de experți/-te în securitate, ordine publică, comunicarea strategică, reintegrare etc.;
2. Serie de imagini întitulate: „Știați că?”;
3. Cinci produse video, 3 dintre care Vox Populi privind înțelegerea subiectelor ce țin de securitate;
4. Serie de infografice care abordează subiecte precum: amenințări, riscuri și vulnerabilități la adresa securității statului; coeziunea socială; securitatea cibernetică etc.;
5. Emisiuni Radio și TV.

Perioada:  martie – august 2024

Acest proiect este implementat cu suportul Centrului de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF), în cadrul proiectului „Consolidarea guvernării sectorului de securitate în Moldova”, finanțat de Suedia.