PROMOVAREA POLITICILOR DIN DOMENIUL SECURITĂȚII NAȚIONALE ÎN SOCIETATE

Perioadă de implementare: aprilie 2023 – septembrie 2023

Scopul proiectului: Obținerea sprijinului din partea societății și a actorilor/decidenților relevanți prin informarea și promovarea procesului de elaborare a Strategiei Securității Naționale.

Obiective:

  1. Coordonarea acțiunilor de promovare și explicare a componentelor viitoarei Strategii a Securității Naționale.
  2. Organizarea consultărilor publice, conferințelor, focus grupurilor cu participarea societății civile, mediului academic și instituțiilor statale pe diverse subiecte ce se vor regăsi în Strategia Securității Naționale
  3. Inițierea programelor și activităților care urmăresc în mod deliberat comunicarea și implicarea publicului țintă (elaborarea infograficelor, participări la emisiuni TV și Radio, postări pe social media), prin intermediul afacerilor publice, diplomației publice și altor modalități de informare etc.

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung.