SET DE INSTRUMENTE CONTRA DEZINFORMĂRII: COMUNICAREA STRATEGICĂ PENTRU A REDUCE IMPACTUL DEZINFORMĂRII

Obiectivele proiectului:

  • Facilitarea comunicării dintre părțile interesate și promovarea înțelegerii comune a rolului comunicării strategice în combaterea dezinformării.
  • Stabilirea înțelegerii comună a StratCom atât ca mentalitate, cât și ca proces.
  • Consolidarea abilităților și cunoștințelor practicienilor în comunicare în domeniul dezinformării și StratCom.

Acțivităţi:

  • Elaborarea unui Ghid Comunicare strategică și combaterea dezinformării, ca instrumentul de contracarare a dezinformării pentru a ajuta funcționarii publici și comunicatorii să identifice și să răspundă la dezinformare, oferind îndrumări cu privire la cele mai bune practici, procese şi proceduri ale comunicării strategice.
  • Desfășurarea a unui training pentru diverse părți interesate pentru a demonstra și a oferi îndrumări cu privire la aplicarea practică a setului de instrumente în combaterea dezinformării și implementarea comunicării strategice.

Perioada: 1 mai – 31 august

 

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung.