COMBATEREA DEZINFORMĂRII ȘI DEZMINȚIREA ȘTIRILOR FALSE DIN DOMENIUL DE APĂRARE ȘI SECURITATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Perioadă de implementare: septembrie 2022- decembrie 2022

SCOPUL PROIECTULUI: promovarea culturii de securitate și creșterea rezilienței  informaționale a cetățenilor în materie de securitate.

Obiective:

  • Combaterea dezinformării în domeniul securității și apărării;
  • Contracararea stereotipurilor existente privind sectorul de securitate și apărare;
  • Promovarea beneficiilor cooperării multilaterale și bilaterale ale Republicii Moldova în domeniul securității și apărării;
  • Creșterea culturii de securitate și nivelului de conștientizare a necesităților de securitate;
  • Promovarea mesajelor în susținerea intereselor naționale în domeniul securității. 

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung