CURRICULUM PRIVIND CULTURA DE SECURITATE

Perioadă de implementare: iunie-noiembrie 2023

Scopul proiectului: Proiectul urmărește să îmbunătățească nivelul de educație, de cultură a păcii și securității în rândul studenților din universitățile moldovenești (ciclul I, licență) prin dezvoltarea unui curriculum de securitate.

Obiective:
– Promovarea culturii de securitate.
– Construirea unei cooperări interinstituționale pentru a consolida implementarea comună a proiectelor.
– Elaborarea unui curriculum privind cultura de securitate.
– Implicarea a 5 universități în procesul de elaborare și implementarea curriculumului la nivel local.
– Să ofere studenților o înțelegere a cercetărilor recente, atât teoretice, cât și empirice, privind cauzele războiului și ale păcii; dar și a politicilor, măsurilor și provocărilor de securitate națională și globală în lumea modernă. 

În atingerea scopului și obiectivelor, în această ediție a proiectului următoarele activități urmează a fi desfășurate:
– Sesiuni de pregătire pentru înființarea grupului de lucru.
– Ateliere intermediare la care să participe părțile implicate în elaborarea curriculumului pentru a discuta pe marginea aspectelor privind procesul de elaborare.
– Elaborarea și aprobarea curriculumului privind cultura de securitate.

Proiectul este implementat cu suportul financiar al Diviziei de Diplomație Publice a NATO (PDD).