Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare

Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) este o organizație neguvernamentală și are scopul de a sprijini instituțiile guvernamentale în reforma sectorului de securitate și apărare prin intermediul societății civile moldovenești, oferind o expertiză alternativă în procesul de evaluare a guvernanței sectorului de securitate și prezentând opinii și recomandări bine fundamentate.

PISA a fost înființată în 2021 ca o inițiativă a unui grup de experți și ONG-uri pentru a supraveghea sectorul de securitate de către societatea civilă și pentru a asigura un dialog constant și transparent între societatea civilă și instituțiile din sectorul de securitate, politicieni și funcționari publici. În august 2022, PISA a fost înregistrată legal ca asociație obștească.

Platforma consideră că o Moldovă rezilientă, cu un sector puternic de securitate și apărare, este o premisă pentru dezvoltarea unei țări prospere în viitor. PISA lucrează pentru a sprijini dezvoltarea unor politici și practici transparente și responsabile în domeniul de securitate.

PISA cooperează cu Guvernul, Parlamentul, societatea civilă, mediul academic și mass-media. Platforma oferă sprijin consultativ, asistență practică și programe de dezvoltare a capacităților, elaborează cercetări de politici adaptate și identifică bunele practici și recomandări pentru promovarea guvernanței și reformei sectorului de securitate.

MISIUNEA

PISA intenționează să devină principalul ONG în abordarea temelor de apărare și securitate, cum ar fi reforma sectorului de securitate, comunicarea strategică în sectorul de securitate și Agenda „Femeile, Pacea și Securitatea” și care să ofere o platformă solidă de discuții și expertiză actorilor naționali și internaționali, să ofere produse de calitate și consultanță instituțiilor guvernamentale și partenerilor, contribuind, astfel, la promovarea culturii de securitate în societate.

OBIECTIVE

 • Supravegherea și monitorizarea sectorului de securitate și apărare de către organizațiile societății civile;
 • Instituirea unui mecanism al societății civile care să faciliteze o revizuire dinamică a guvernanței sectorului de securitate;
 • Stabilirea unui dialog constructiv între societatea civilă, mass-media, mediul academic și părțile interesate din cadrul sectorului de securitate și apărare;
 • Sprijinirea instituțiilor guvernamentale, prin furnizarea de expertiză alternativă în evaluarea guvernanței sectorului de securitate, dar și prezentarea de opinii bine fundamentate și recomandări adaptate;
 • Promovarea culturii de securitate în cadrul societății, prin oferirea unei imagini cuprinzătoare a problematicii securității naționale, care vizează atât informarea, cât și formarea, determinarea și practica susținută a unor atitudini și comportamente din partea categoriilor de public vizate.

DOMENII DE ACTIVITATE

Informare&Promovare

 • Informarea societății moldovenești cu privire la multiplele aspecte ale securității și creșterea gradului de conștientizare și de interes față de acest subiect, prin organizarea de activități de diplomație publică, precum campanii de informare, conferințe tematice, seminare, dezbateri, prelegeri, emisiuni TV, emisiuni radio, elaborarea diverselor materiale vizuale.
 • Contracararea stereotipurilor legate de securitate și apărare, dar și oferirea alternativelor informaționale obiective, pentru a îmbunătăți și aprofunda înțelegerea problemelor de securitate.
 • Punerea la dispoziția publicului larg și a decidenților, în limbaj adecvat și accesibil, a evaluărilor, rezultatelor cercetărilor științifice, concluziilor și recomandărilor pe diverse teme de interes național și internațional.

Analiză

 • Elaborareastudiilor, documentelor de politici, evaluărilor, previziunilor, sondajelor și rapoartelor analitice în domeniul securității și apărării naționale, relațiilor internaționale și securității regionale.
 • Oferirea asistenței autorităților naționale în elaborarea politicilor de securitate.
 • Crearea unei baze comune de date pentru cercetări, politici publice tematice pe pagina web www.pisa.md.

Educare
Organizarea  Academiei de Securitate, seminare, prelegeri și instruire specifică în cadrul proiectelor pe teme de securitate și apărare, comunicare strategică, securitate internațională.

ARII DE EXPERTIZĂ

 1. Reforma sectorului de securitate și apărare națională a Republicii Moldova (RSS).
 2. Asistența externă în domeniul securității și apărării.
 3. Comunicarea strategică în sectorul de securitate și apărare.
 4. Securitatea militară.
 5. Agenda „Femeile, Pacea și Securitatea”.
 6. Contracararea dezinformării și a propagandei cu referire la problemele de securitate.
 7. Prevenirea și rezolvarea conflictelor.