ACORDAREA ASISTENȚEI NECESARE AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE ALE REPUBLICII MOLDOVA ÎN PROCESUL DE ELABORARE A STRATEGIEI SECURITĂȚII NAȚIONALE

Perioadă de implementare:

Scopul proiectului: Să ofere asistența și expertiza necesară autorităților naționale pentru a îndeplini sarcina de a elabora SNS.

Obiective:

  1. Oferirea asistenței în elaborarea componentelor SSN.
  2. Oferirea instrumentelor necesare pentru consolidarea expertizei și coordonarea experților în cadrul grupurilor de lucru.

Acest proiect este implementat cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung.