ACADEMIA DE SECURITATE, EDIȚIA: SECURITATEA UMANĂ & FEMEILE, PACEA ȘI SECURITATEA

Scopul proiectului: constă în creșterea nivelului de dezvoltare și promovare a conceptului de securitate umană și consolidarea rezilienței, prin încurajarea implicării active a femeilor în discuțiile și procesele legate de pace, securitate și apărare, atât la nivel local, cât și național.

Obiective:

O1: Consolidarea solidarității societății civile și a asociațiilor profesionale de femei, prin promovarea implicării femeilor în dialogurile și procesele decizionale legate de pace, securitate și apărare.

O2: Dezvoltarea capacităților profesionale pentru punerea în aplicare a competențelor instituționale

Activități planificate:

  • Trei workshop-uri specializate organizate în 3 localități din Moldova (Nord, Sud, Centru);
  • O masă rotundă însoțită de un atelier de lucru comun la tema:Prevenirea conflictelor, inclusiv prevenirea războiului hibrid, reconcilierea comunitară, precum și ajutorul și redresarea; supravegherea democratică a sectorului de securitate”;
  • Elaborarea unui policybrief, care să analizeze lacunele în înțelegerea agendei FPS, stereotipurile și dezinformarea pe bază pe gen, barierele în calea progresului și recomandări pentru participanții la program, subliniind rolurile diverșilor actori și parteneri în promovare și advocacy;
  • Crearea unui plan strategic de comunicare (StratCom), în colaborare cu reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale și ai societății civile. Acest plan va include o strategie de comunicare și recomandări adaptate pentru integrarea agendei FPS în planurile de comunicare naționale și instituționale;
  • Tabără de toamnă cu tema „Abordarea securității umane în politicile de securitate”;
  • Activități de informare: materiale jurnalistice care să prezinte rolul femeilor în sectorul local de securitate; crearea a două infografice tematice.

Activități realizate:

    Proiectul „Academia de Securitate, ediția: Securitatea umană & Femeile, Pacea și Securitatea”, este implementat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare, finanțat printr-un grant al Institutului pentru Raportare despre Război și Pace, cu suportul United Kingdom’s Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).