CARTOGRAFIEREA ASISTENȚEI EXTERNE PENTRU SUSȚINEREA DEZVOLTĂRII SECTORULUI DE SECURITATE ȘI APĂRARE

Scopul proiectului: elaborarea unui Studiu, ce va include cartografierea asistenței externe oferită de partenerii și donatorii/actorii bilaterali sau multilaterali pentru dezvoltarea sectorului de securitate și apărare a  Republicii Moldova.
Durata cercetării: 1 iunie-1 noiembrie 2023
Studiul va fi publicat în limba română și engleză.
Proiectul ”Cartografierea asistenței externe pentru susținerea dezvoltării sectorului de securitate și apărare”, reprezintă o inițiativă susținută de DCAF – Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate, în cadrul programului „Consolidarea guvernanței sectorului de securitate în Moldova” finanțat de Suedia, și de asemenea cofinanțată de Uniunea Europeană (UE) și Alianța Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).