Consultări publice privind Proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova

Astăzi, 16 octombrie, au avut loc discuții cu privire la proiectul noii Strategii a securității naționale (SSN) organizată la inițiativa Serviciului Consiliului Suprem de Securitate, cu suportul Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare și a Fundației Konrad Adenauer

Strategia securității naționale este un document de politici pe termen mediu care definește interesul național al Republicii Moldova. Fiind un document care exprimă consensul național asupra vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor, este esențial ca Strategia să reflecte vocea tuturor segmentelor societății, consolidând astfel coeziunea societală.

Participarea unui spectru larg de actori – de la reprezentanți ai societății civile, mediului academic și experți independenți, până la oficiali de nivel înalt – subliniază deschiderea și transparența procesului decizional, consolidând astfel guvernarea sectorului de securitate.

La deschiderea evenimentului, Sanda SANDU, reprezentantă a Fundației Konrad Adenauer în Republica Moldova a menționat că Strategia de securitate națională este menită să exprime consensul național. Ea a fost concepută cu o viziune strategică clară, care nu doar reflectă prioritățile și aspirațiile noastre naționale, ci și ambiția noastră de a asigura un viitor stabil și prosper. În fața pericolelor și incertitudinilor care ne amenință, răspunsul trebuie să fie unul hotărât. Astfel trebuie să prioritizăm valorile democratice, să ne consolidăm capacitățile, să răspundem provocărilor emergente și să protejăm drepturile omului.

Dorin RECEAN, Prim-ministru al Republicii Moldova, a evidențiat importanța consolidării viziunii strategice și că Federația Rusă a fost calificată ca o amenințare la adresa securității naționale în baza unor criterii strict determinate. În același timp, a fost evidențiată necesitatea de a continua cu acțiuni relevante în combaterea vulnerabilităților interne cum ar fi corupția, dar și probleme ce țin de securitatea umană, schimbările climatice și situația demografică. 

Stanislav SECRIERU, consilier al Președintelui Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, Secretar al Consiliului Suprem de Securitate, a prezentat filosofia proiectului Strategiei Securității Naționale, evidențiind faptul că calitatea țării de stat candidat a UE a stat la baza elaborării proiectului prezentat. De asemenea, domnul consilier a evidențiat că în cadrul proiectului Strategiei, Uniunea Europeană este privită în calitate de actor de securitate crucial. Strategia, de asemenea, abordează amenințările de tip vechi și nou, precum schimbări climatice și atacuri cibernetice

Participanții la eveniment au intervenit cu întrebări, dar și sugestii valoroase pentru a contribui la îmbunătățirea proiectului SSN: (-) documentul este unul curajos, concret și ușor de citit, astfel, ca urmare a completărilor care vor interveni, documentul final să păstreze calitățile menționate; (-) necesită de accentuat caracterul preventiv al SSN prin specificarea aspectelor ce țin de managementul crizelor, respectiv și termenul  „reziliența”, care este prezent în proiectul SSN, va fi mai vizibil cum se realizează; (-) fortificarea constatărilor din conținut prin dezvoltarea unor argumente și utilizarea unor date de reper; (-) necesitatea de a clarifica cadrul instituțional care va implementa SSN și de specificat despre mecanismul controlului civil-democratic asupra sectorului de securitate; (-) se impune necesitatea de a clarifica termeni și sintagme utilizate, de exemplu „armată”, „separatism” „regiunea transnistreană” etc.; (-) nu în ultimul rând, se impune necesitatea dezvoltării unui mecanism de comunicare și identificarea narativelor relevante pentru a promova necesitatea elaborării unei noi SSN, sensibilizarea societății la probleme ce țin de interes național, dar și cu scopul prevenirii dezinformării și manipulării în contextul procesului de finisare și aprobare a Strategiei securității naționale. 

Proiectul Strategiei poate fi consultat aici: https://shorturl.at/dpVW7