Masă rotundă: Femeile, pacea și securitatea & securitatea umană: viziuni și perspective.

Voce unică, promovare și consolidarea eforturilor tuturor actorilor, sunt concluziile masei rotunde: Femeile, pacea și securitatea & securitatea umană: viziuni și perspective. Evenimentul s-a desfășurat, astăzi, 4 octombrie 2023 și a reunit reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale, membri ai organizațiilor societății civile și organizațiilor internaționale.

Printre instituțiile și organizațiile prezente au fost: Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova; Ministerul Apărării al Republicii Moldova; Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova; Inspectoratul General al Poliției de Frontieră; Inspectoratul General al Poliției; Asociația pentru Politica Externă APE; UN Women Moldova; Institutum Virtutes Civilis; Institutul Euro-Atlantic pentru Consolidarea Rezilienței etc.

Masa rotundă a început cu un mesaj de salut din partea Anei Dabrundashvili, manageră de proiect IWPR, apoi experta lider a proiectul, Elena Mârzac a prezentat detaliat conținutul proiectului și activitățile planificate.

Evenimentul a servit drept platformă în care:
– s-a discutat despre Programul național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind femeile, pacea și securitatea planului Agendei Femeile, pacea și securitatea, cu precădere despre necesități și oportunități de colaborare;
– a  avut loc un schimb de opinii prin care au fost stabilite viitoarele acțiuni din cadrul proiectului;
– s-au trasat noi sarcini în vederea atingerii obiectivului comun de creștere a nivelului de dezvoltare și promovare a conceptului de securitate umană și consolidarea rezilienței, prin încurajarea implicării active a femeilor în discuțiile și procesele legate de pace, securitate și apărare, atât la nivel local, cât și național.

Activitatea este organizată în cadrul proiectului „Academia de Securitate, ediția: Securitatea umană & Femeile, Pacea și Securitatea”, implementat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare, finanțat printr-un grant al Institute for War & Peace Reporting (IWPR) (IWPR) cu suportul United Kingdom’s Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO).