Apel de colaborare. PISA și DCAF angajează experți/te

Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) și Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF) caută autori calificați și cu experiență care să contribuie la un Raport privind guvernarea sectorului de securitate în Moldova, raport ce va fi publicat cu sprijinul programului DCAF „Consolidarea Guvernării Sectorului de Securitate în Moldova” (Program finanțat de Suedia).

Raportul va oferi o analiză cuprinzătoare și obiectivă a sectorului de securitate, va evalua reformele implementate până în prezent identificând realizările, punctele forte și bunele practici existente, dar și aspectele care sunt problematice sau deficitare pentru o bună guvernare. Raportul va formula recomandări utile pentru creșterea performanței guvernării sectorului de securitate.

Procedura de aplicare
Acest apel se adresează experților independenți din societatea civilă și mediul universitar. Pentru a aplica, vă rugăm să trimiteți un CV și o scrisoare de intenție la adresele [email protected] și [email protected], până la data de 5 iunie.

  • CV-ul ar trebui să conțină informații despre experiența dumneavoastră în cercetare și o
    listă de publicații relevante.
  • Scrisoarea de intenție ar trebui să explice interesul dumneavoastra pentru studiu și să
    prezinte o propunere (300-400 de cuvinte) a conținutului sau secțiunii pe care ați dori să o
    scrieți, în funcție de expertiza si interesul dumneavoastră

Aplicanții ar trebui să aibă o experiență solidă în științe politice, studii de securitate, drept, relații internaționale sau un domeniu conex și ar trebui să aibă un istoric dovedit în efectuarea de cercetări și analize pe probleme de guvernanță și securitate. Estimăm ca acest Raport va necesita o durată de 5-10 zile lucrătoare din partea fiecărui autor, în perioada Iulie – Septembrie 2023, în funcție de subiectele și capitolele acoperite de fiecare autor.
Doar candidații a căror aplicație a fost selectată pe lista scurtă vor fi contactați.
DCAF și PISA se angajează să respecte egalitatea de șanse și încurajează să aplice toate
persoanele calificate, indiferent de sex, vârstă, gen, religie sau etnie.

Aici găsiți mai multe detalii despre contextul și justificarea raportului, metodologia și conținutul acestuia, precum și alte detalii de utilitate.

Mai multe detalii despre DCAF și proiectul „Consolidarea Guvernării Sectorului de Securitate în Moldova” le găsiți aici: