Semnarea Memorandumului de înțelegere între Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) și Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF)

În marja Conferinței de lansare a proiectului „Consolidarea guvernanței sectorului de securitate în Moldova”, organizată de Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF) și Agenţia suedeză pentru dezvoltare şi cooperare internaţională a fost semnat Memorandumului de înțelegere între Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) și Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF).

Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare vine să ofere acel suport și expertiză necesară din partea societății civile într-un implementarea acestui proiect.

Natalia Albu, Directoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare : ” Semnarea acestui acord cu societatea civilă reprezintă conștientizarea faptului că guvernarea sectorului de securitate într-un stat democratic este greu de realizat fără supravegherea și cooperarea cu societatea civilă”.

Programul „Consolidarea guvernanței sectorului de securitate în Moldova” (SSGM) a demarat în ianuarie 2023 și este implementat de Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF) cu suportul financiar al Agenţiei suedeze pentru dezvoltare şi cooperare internaţională.

SSGM se bazează pe trei domenii principale de intervenție:

1. Promovarea capacității executive și legislative de a contribui la buna guvernanță în sectorul securității, prin elaborarea de politici, dezvoltarea legislativă și supravegherea semnificativă.

2. Consolidarea capacităților de management strategic și operațional în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Inspectoratului General al Poliției.

3. Creșterea încrederii publicului în stat prin dezbateri susținute și informate cu privire la obiectivele și rezultatele reformelor din sectorul de securitate și ale proceselor de guvernanță.