DE CE E NEVOIE DE COMUNICARE STRATEGICĂ?

Republica Moldova are nevoie de comunicare strategică pentru a contracara amenințările hibride, mai ales cele ce țin de propagandă și dezinformare, pentru a răspunde provocărilor complexe întâmpinate de instituțiile publice naționale în promovarea politicilor publice, pentru a sincroniza eforturile și narativele în scopul consolidării societății, iar la nivel internațional avem nevoie de comunicare strategică, pentru a promova interesele naționale în mediul extern.

Fără structuri și procese de comunicare, ce permit schimbul de informații între stat și cetățeni, este dificil să ne imaginăm că statele pot fi receptive la nevoile și așteptările publice. În mod crucial, comunicarea transparentă permite cetățenilor să monitorizeze activitățile statului, să intre în dialog cu statul cu privire la domeniile care contează pentru ei și să influențeze rezultatele politice, chiar dacă indirect.

Astfel, instituirea unui proces de comunicare strategică, la nivel național, este o măsură eficientă pe termen lung în contracararea amenințărilor hibride, precum și în sporirea rezilienței și consolidarea coeziunii societale, și dezvoltarea principiilor de comunicare strategică, în special, importante în managementul crizelor.

Cu atât mai mult că în mediul de securitate actual, în schimbare rapidă, comunicarea strategică este utilizată pentru a obține credibilitatea, legitimitatea statului și a deciziilor luate de către decidenții politici, pentru a descuraja și a asigura libertatea de acțiune, să contribuie la consolidarea credibilității politice și a încrederii față de instituțiile statale responsabile de gestionarea diferitor domenii.

Astfel, Comunicarea strategică ar trebui, să devină elementul informațional indispensabil autorităților naționale și reprezintă unul dintre instrumentele pe care statul le are la dispoziție pentru ași atinge obiectivele politice, economice, sociale, de securitate și apărare.

Plus, în mediul de securitate actual, comunicarea strategică este utilizată pentru a obține susținerea cetățenilor. O comunicare mai eficientă între instituții ar contribui, nu în ultimul rând, și la implementarea reformelor, atât de dorite de toți cetățenii, dar și la legitimitatea politicilor și acțiunilor întreprinse, mai ales, în contracararea conflictelor asimetrice și războaielor hibride.

  • a influența atitudinile, opiniile și comportamentele principalelor părți interesate și pot asigura voința politică necesară pentru ca reformele să aibă succes pe teren.
  • de a oferi audienţelor informaţii veridice şi în timp util, ce au ca scop influențarea în sprijinul obiectivelor propuse.

StratCom se concentrează pe eforturile statului de a înțelege și de a angaja publicul-cheie pentru a crea, consolida sau păstra condiții favorabile dezvoltării intereselor, politicilor și obiectivelor naționale prin utilizarea comunicării coordonate (programe, planuri, teme, mesaje și produse) sincronizate cu acțiunile tuturor instrumentelor puterii naționale atât oficiale, cât și sociale și societale.

Așa cum comunicarea strategică este direcționată spre ”câștigarea inimilor și creierilor” , unul dintre scopurile principale e să contribuie la imaginea pozitivă a statului și /sau unui sector, de exemplu, cel de securitate și la obținerea suportului pentru acțiunile întreprinse de către instituțiile guvernamentale.

Ce ar presupune comunicarea strategică?

Conceptul de StratCom prin definiție se axează pe un proces strategic și se focusează pe atingerea obiectivelor pe termen lung. Aceasta presupune atingerea rezultatelor scontate prin comunicare și nu doar îndeplinirea acțiunilor.

StratCom reprezintă capacitatea de coordonare a procesului de transmitere „a mesajului corect” și de creare „a -narațiunilor proprii”, oferind o orchestrare mai eficientă a activității guvernamentale, pentru a conduce și a coordona procesul decizional într-un mod favorabil interesului național.

StratCom crește probabilitatea comunicării unui semnal potrivit, către publicul potrivit, la momentul potrivit, prin canalele potrivite.

Comunicarea Strategică ar urma să devină o componentă inerentă a strategiei de guvernare și ar însemna dezvoltarea și sincronizarea mesajelor și faptelor, coordonarea acțiunilor între instituții naționale și formarea unei coeziuni în diverse sectoare, inclusiv cel al sectorului securității și apărării, care să ia în calcul cele mai actuale amenințări si specificul anumitor crize.

Pentru a-și îndeplini rolul, StratCom trebuie să se bazeze pe un proces bine structurat de obiectivele de comunicare (“rezultate”), dar și de capabilități de comunicare („mijloace”), canale de transmitere a acestor mesaje. Astfel, se impune o interpretare comună cu privire la comunicarea strategică, necesară la nivelul tuturor autorităților publice și la nivelul tuturor politicilor şi strategiilor naționale.

La nivel național, StratCom are două scopuri și valori. Pe de o parte, să consolideze națiunea printr- o narațiune inspirată, durabilă și strategică, pe de altă parte să creeze platformă a strategiei pe termen lung și a obiectivelor strategice naționale. La fel, poate fi fortificată cooperarea și coeziunea în realizarea scopurilor strategice la nivel guvernamental și la nivel de societate.

La nivelul instituțiilor (ministere, forțe armate, poliție etc), StratCom este un instrument de strategie de dezvoltare organizațională, care răspunde la întrebări de genul, „care sunt beneficiile integrării în Uniunea Europeană”, „de ce avem nevoie de dezvoltarea capabilităților și capacităților de apărare”, „ce valori acordă Ministerul Apărării societății”, „cum se asigură securitatea umană sau siguranța cetățenilor de către Ministerul de Interne” etc. – probleme legate de scopul fundamental al organizațiilor guvernamentale.

De exemplu, obiective de comunicare strategică în domeniul integrării europene, ar trebui să se orienteze spre:

  • sincronizarea declarațiilor și acțiunilor, și de a clarifica modul în care acestea vor fi percepute de toate părțile interesate (stakeholderi)
  • coordonarea instituțiilor naționale care vizează integrarea eforturilor între toate instrumentele de putere: diplomatică, sociala, informațională, militară și economică;
  • dezvoltarea de programe și activități care vizează în mod deliberat comunicarea și implicarea cu publicul-țintă.

La nivel internațional, StratCom contribuie la fortificarea și integrarea efectelor declarațiilor și acțiunilor asupra audienței interne și externe, promovarea și înțelegerea valorilor și intereselor naționale; generarea suportului partenerilor pentru obiectivele politicii externe și celei de securitate.

Prin urmare, Comunicarea Strategică este un factor indispensabil în procesul de guvernare a Republicii Moldova. Importanța StratCom se manifestă prin promovarea narativelor și mesajelor care contribuie la unitatea națională, stimulează sincronizarea eforturilor pentru atingerea unor obiective de importanță majoră, ajută la prevenirea dezinformării și sprijină consolidarea poziției țării la nivel internațional. Astfel, Comunicarea Strategică ar trebui să constituie o prioritate pentru decidenții politici în instituționalizarea acesteia, pentru a eficientiza actul de guvernare, dar și pentru a asigura o comunicare și o înțelegere comună cu toate părțile interesate.