Bugetul Republicii Moldova pentru apărare

Bugetul alocat Ministerului Apărării al Republicii Moldova pentru anul 2023 este de 1697163,3 mii lei (aproximativ 1,7 mlrd. lei). În comparație cu bugetul alocat pentru anul 2022 (circa 1,05 mlrd. lei), acesta este în creștere cu aproximativ, 650 mln. lei.
Dacă vorbim despre puncte procentuale atunci observăm că bugetul destinat apărării este în creștere cu circa 70%. În anul 2022 bugetul destinat apărării a constituit puțin mai mult de 0,3% din Produsul Intern Brut (PIB). Respectiv, în anul 2023 cifra constituie aproximativ 0,5-0,6% din PIB. Desigur pentru Republica Moldova, aceasta este o creștere spectaculoasă, luând în considerație faptul că sectorul apărării în ultimii 10 ani primea de la bugetul de stat o alocație de aproximativ 0,3% din PIB. Însă această sumă este mică în comparație cu statele accidentale de mărimea Republicii Moldova, care alocă pentru bugetul de apărare aproximativ 2% din PIB.
Spre exemplu Estonia în anul 2022 a alocat pentru apărare 2,3% din PIB și planifică să crească bugetul apărării până la 3% din PIB până în anul 2024. Lituania alocă aproximativ 2,5% din PIB, iar Letonia alocă 2,0% din PIB cu perspectiva de a crește alocările până la 2,5% în anul 2025. O altă fostă republică sovietică, Georgia, care nu este membră NATO și UE a alocat în 2022 pentru apărare circa 1,7% din PIB.

Deci, putem observa cu certitudine că Republica Moldova, deși se confruntă cu aceleași amenințări, alocă pentru sectorul apărării mai puține resurse decât țările similare ca mărime și potențial din regiune. Mai mult ca atât, diferența este considerabilă atât exprimat procentual, cât și nominal. Adițional, trebuie luată în calcul și inflația, care în Republica Moldova atins cote de peste 30%. În consecință, pentru Armata Națională cheltuielile de personal, achizițiile de produse alimentare, servicii, echipamente, materiale pentru construcții capitale și reparații vor crește și ele proporțional. Astfel, urmează ca Ministerul Apărării să prioretizeze resursele financiare rămase pentru achizițiile de capabilități necesare apărării.

Cu toate acestea, alocarea în 2023 a sumei de 1,7 mlrd. lei de la bugetul de stat pentru sectorul apărării inspiră optimism, și speranță că această tendință va continua. Principala cauză fiind perpetuarea de către Rusia a politicilor agresive față de țările din spațiul ex-sovietic în încercarea de ași restabili dominația asupra lor. Iar Republica Moldova trebuie să aibă capabilitățile militare necesare pentru a face față unei agresiuni armate.