TRANSFORMAREA FORȚELOR ARMATE – NECESITATE DE REEVALUARE A SECTORULUI MILITAR

Răspunsul Ucrainei la agresiunea miliară a Federației Ruse din 24 februarie 2022 oferă lecții de învățat Republicii Moldova privind necesitatea transformării forțelor armate pentru a contracara cu succes amenințările și riscurile cu caracter militar.

După pierderea Crimeii în anul 2014, Ucraina și-a învățat lecția privind necesitatea dezvoltării unor capabilități militare moderne. Ca rezultat, Ucraina și-a reevaluat factorul militar transformându-și capabilitățile militare ale forțelor armate.

De ce transformarea și nu reforma forțelor armate? Deoarece transformarea militară presupune, în primul rând, adaptarea capabilităților militare ale forțelor armate la provocările mediului de securitate pentru a fi în măsură să contracareze riscurile și amenințările reale sau emergente la adresa securității statului.

De asemenea, și Republica Moldova după anul 2014 prin aderarea la Inițiativa NATO de Consolidare a Capacităților de Apărare a inițiat procesul de transformare militară prin implementarea experienței țărilor membre NATO și partenere. Nivelul de ambiție stabilit presupune transformarea pe termen lung a forțelor armate. Astfel, a fost aprobat Planul de dezvoltare a capabilităților militare ale Armatei Naționale pe termen lung (2020-2030), care va transforma Armata Națională într-o structură modernă, profesionalizată și cu capacitate de auto-susținere.

Având în vedere exemplul succeselor obținute de forțele armate ale Ucrainei împotriva unui adversar superior numeric în forțe și mijloace (dar nu și tehnologic), transformarea Armatei Naționale trebuie să fie un obiectiv politic constant al statului, iar personalul militar și civil, responsabili de planificarea apărării, trebuie să realizeze sinergia eforturilor tuturor instituțiilor statului pentru realizarea acestui obiectiv.