Semnarea acordului de colaborare cu Ministerul Apărării

Un acord de colaborare în scopul promovării culturii de securitate în societate a fost semnat astăzi de către Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare, reprezentată de Natalia Albu și Ministerul Apărării al Republicii Moldova, reprezentat de secretarul de stat Valeriu Mija.

Semnarea acordului de către Natalia Albu și Valeriu Mija

Semnarea acestui acord cu Ministerul Apărări va intensifica cooperare în vederea implementării Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea, dezvoltării profesionale a personalului civil și militar, precum și consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale Ministerului Apărării.

Totodată, în calitate de Platformă a societății civile din domeniul de apărare și securitate ne-am asumat responsabilitatea să participăm la formularea propunerilor privind ajustarea documentelor de politici elaborate de către Ministerul Apărării în procesul de integrare europeană.