Planificarea strategică în contextul elaborării noii Strategii de Securitate Națională

După mai multe discuții și dezbateri la nivel de societate civilă, mediu academic și factori de decizie, deja nu este nou faptul că în Republica Moldova se impune necesitatea elaborării și adoptării unei noi Strategii de Securitate Națională.

Astfel, la 29 noiembrie 2022 a fost semnat decretul de Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, cu privire la constituireaComisiei pentru elaborarea Strategiei Securității Naționale. Evident că procesul de elaborare a unor astfel de documente este complex și mai ales că mediul de securitate regional este marcat de desfășurarea unui război pe teritoriul statului vecin.

Anterior, în procesul de elaborare a unor astfel de strategii, una din provocări era faptul lipsa unui cadru clar stabilit privind prioretizarea riscurilor și amenințărilor. Dincolo de aceasta există anumite limite privind  implementare Strategiei de Securitate Națională, chiar dacă acesta va fi un document bine formulat și structurat. Aceste limite sunt determinate de faptul că Republica Moldova are nevoie de un sistem clar definit de politică și planificare a securității naționale având în vedere că documentele de politici în baza cărora se realizează planificarea nu sunt clar aliniate și subordonate organizațional.

Actualmente, nu este definit care strategie este mai importantă, și care document de politici sau de planificare este subsecvent documentelor ce guvernează politica publică a statului. Relația dintre documentele de politici și cele de planificare și cum acestea ar interacționa rămâne a fi o întrebare foarte actuală și importantă pentru factorii de decizie ai statului. Rezolvarea ar veni prin creare unui sistem integrat de planificare la nivel național. Elementele de bază ale acestui sistem practic există, este necesar doar integrarea acestora într-un sistem unic pornind de la Strategia Securității Naționale.

Respectiv, această  notă analitică abordează un domeniu pe cât de actual și important pe atât de complicat și sensibil pentru Republica Moldova ”Politica publică și planificarea strategică” și explică locul și rolul politicilor naționale și a planificării strategice în contextul inițierii unui nou proces de revizuire a Strategiei Securității Naționale.