Prezentarea studiului „Conceptualizarea comunicării strategice în sectorul de securitate și apărare în Republica Moldova”

Astăzi, 14 decembrie 2022, în incinta Consiliului Suprem de Securitate a fost prezentat studiul „Conceptualizarea comunicării strategice în sectorul de securitate și apărare în Republica Moldova”.

Conceptul a fost elaborat în urma interviurilor cu actori-cheie din sectorul de securitate și apărare, în perioada 14-16 noiembrie, iar aceste perspective sunt combinate cu experiența vastă a autorilor acestui concept. Autorii recunosc că Republica Moldova se confruntă cu constrângeri semnificative de resurse și, prin urmare, recomandările sunt considerate minime necesare pentru crearea unei capacități eficiente.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor din sectorul de securitate și apărare, deputați și membri ai societății civile.

Cu un cuvînt de salut a venit Dorin RECEAN, Consilierul Președintei Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale, Secretar al Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova și Katja Christina PLATE Directoare a Reprezentanței KAS în România și Republica Moldova.

În prima parte a evenimentul a fost făcută o prezentare a conceptului de abordare a comunicării strategice în domeniul sectorului de securitate și apărare în Republica Moldova. Prezentarea a oferit perspective asupra următoarelor domenii:

 • Provocările actuale din domeniul apărării și securității cu care se confruntă Republica Moldova;
 • Principalele părți interesate din sectorul de apărare și securitate al Republicii Moldova;
 • Înțelegerea actuală a comunicării strategice a părților interesate cheie;
 • Lacunele de resurse în capacitățile comunicării strategice.

A doua parte a evenimentul a constat într-un atelier privind implementarea unei abordări Stratcom în instituții. Unde participanții au analizat împreună cu experții principalele oportunități și provocări în cadrul implementării unei abordări StratCom în cadrul instituțiilor lor.  Discuții s-au axat pe:

 • revizuirea și catalogarea inițiativelor guvernamentale de comunicare strategică existente legate de securitate și apărare;
 • unde și cum comunicarea strategică poate îmbunătăți rezultatele și poate coordona mai bine liniile de efort existente;
 • elaborarea unei foi de parcurs pentru introducerea noilor structuri și procese
 • implementarea recomandărilor și provocărilor legate de resurse care pot apărea.

Studiu a fost elaborat de echipa de autori:
– Mark Laity (Marea Britanie)
– Peter Clarke (Marea Britanie)
– Elena Marzac (Republica Moldova)
– Linda Austere (Letonia)

Conceptul vine cu recomandările-cheie pentru acțiunile immediate care sunt:

 • Stabilirea structurii și unui proces StratCom pentru întregul Guvern pentru a crea, gestiona și supraveghea StratCom;
 • Revizuirea și îmbunătățirea educației și formării personalului în domeniul comunicării.
 • Formalizarea cerințelor de raportare directă și responsabilitate a comunicatorului față de conducerea lor superioră

Pentru mai multe detalii, Conceptul poate fi consultat atît în limba română cît și engleză.

Prezentarea „Conceptualizării comunicării strategice în sectorul de securitate și apărare în Republica Moldova” a fost realizată de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (Republica Moldova) și Academia StratCom (Marea Britanie), cu suportul financiar al Fundației Konrad Adenauer Stiftung (KAS).