Raport independent: GUVERNAREA SECTORULUI DE SECURITATE ÎN MOLDOVA

Raportul Guvernării Sectorului de Securitate oferă o analiză independentă, obiectivă și cuprinzătoare asupra sectorului de securitate din Moldova și asupra stadiului implementării reformelor din acest domeniu, analizând atât performanța instituțiilor furnizoare de securitate, cât și a instituțiilor responsabile pentru controlul executiv și supravegherea democratică.

Raportul pune în centrul analizei principiile fundamentale ale guvernării democratice, care sunt explicitate și folosite drept indicatori de analiză a performanței procesului de guvernare în sectorul de securitate: responsabilitatea, transparența, legalitatea (supremația legii), participarea, receptivitatea, eficiența, eficacitatea.

Aplicarea acestor principii în toate etapele actului de guvernare, de la formularea politicilor și alocarea resurselor la evaluarea performanței și raportarea către public, sunt esențiale într-un stat dedicat securității umane, care prioritizează drepturile și libertățile cetățenilor și este atent la bunele practici ale Uniunii Europene.

Raportul a fost elaborat prin efortul colaborativ al unui grup multidisciplinar de experți din societatea civilă, selectați de PISA și DCAF în urma unui apel public la candidaturi. Având la dispoziție o diversitate amplă de perspective și competențe, autorii au definit structura și direcția analizei, marcând o schimbare semnificativă de la metodele tradiționale, ierarhice de elaborare a rapoartelor. Publicarea acestui document își propune să stimuleze un dialog constructiv între guvernanți, societatea civilă și cetățeni, cu scopul de a identifica modalități de îmbunătățire și consolidare a practicilor democratice în sectorul de securitate și de a contribui la o mai bună gestionare a riscurilor și amenințărilor la care Moldova trebuie să răspundă.

Raportul privind Guvernarea Sectorului de Securitate în Moldova a fost sprijinit de PISA și DCAF, în cadrul proiectului DCAF „Consolidarea guvernării sectorului de securitate în Moldova”, finanțat de Suedia. DCAF și PISA au oferit suport metodologic și au coordonat procesul de elaborare a raportului. Opiniile exprimate în raport aparțin exclusiv autorilor și nu reflectă poziția DCAF, PISA sau a Ambasadei Suediei.

Autori: Natalia ALBU, Nicolae ARNAUT, Sergiu BOZIANU, Ianuș ERHAN, Daniel GOINIC, Natalia GURANDA, Andrei IOVU, Mariana KALUGHIN, Elena MÂRZAC, Sanda SANDU, Vitalie SÎLI, Ion ȚINEVSCHI

Metodologie și coordonare: Natalia ALBU și Vadim ENICOV

Aici găsiți versiunea raportului în limba română:  pisa.md/wp-content/uploads/2024/03/Raport_PISA_DCAF_SE_2024_ro-1.pdf

Here is the english version of the report: pisa.md/wp-content/uploads/2024/03/Report_PISA_DCAF_SE_2024_eng.pdf