PROMOVAREA AGENDEI FEMEILE, PACEA ȘI SECURIATEA A ÎNCEPUT CU RAIONUL ȘTEFAN VODĂ

La 23 ianuarie curent, Consiliul raional Ștefan Vodă a fost gazda unei mese rotunde despre rolul femeilor în procesele de pace și securitate la nivel local și național. Eveniment organizat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare în cadrul proiectului ACADEMIA DE SECURITATE, ediția: Securitatea umană &Femeile, Pacea și Securitatea. În cadrul mesei rotunde au participat reprezentante ai instituțiilor publice locale de nivel I și II, reprezentante ai structurilor de forță, mediul academic, societatea civilă și alte instituții interesate.

Scopul mesei rotunde a fost ca toate participantele să înțeleagă ce reprezintă Agenda Femeile, Pacea și Securitatea și să poată să identifice provocările specifice și oportunitățile în participarea femeilor în procesele de pace la nivel local și național în Republica Moldova. Totodată, prin intermediul acestui eveniment s-a reușit promovarea dialogului și cooperării și construirea unei rețele de contacte între participante pentru sprijin reciproc și colaborări viitoare. Or, femeile și fetele la nivel local trebuie să aibă suficiente abilități și resurse pentru a deveni agenți eficienți de schimbare în comunitățile lor.

Evenimentul a fost deschis de către Elena MÂRZAC, Expertă pe subiecte de securitate și StratCom, Directoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare și Olga Luchian, Președinta Consiliului Raional Ștefan Vodă.

În mesajul său, dna MÂRZAC a reiterat principalele aspecte ce vizează Agenda FPS:

 • Serviciile pe care le prestează instituțiile sunt destinate indivizilor, dar aceștia sunt și bărbați și femei.
 • Societatea trebuie să ajungă la o maturitate în care să considere că atât bărbații cât și femeile trebuie să se implice la egal în toate treburile  casnice și de îngrijire a copiilor.
 • Agenda FPS este despre faptul cum anumite conflicte afectează femeile. Conflictele în primul rând afectează femeile: aici vorbim de violență în bază de gen, de trafic de ființe umane etc.
 • Femeile sunt importante pentru a crea un sector incluziv, întrucât trebuie să fie luate în considerație necesitățile acestora.
 • Agenda FPS este despre încurajarea femeilor, încurajarea fetelor ca să aleagă domenii de activitate inițial fiind prevăzute ca fiind masculine.

Participantele au făcut cunoștință detaliată cu prevederile Agendei FPS și implementarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitate, despre impedimentele existente și cum ne putem implica.

Olga LUCHIAN, Președinta Consiliului raional Ștefan Vodă a vorbit despre rolul femeii în administrația publică locală, accentuând importanța discuțiilor de acest gen, inclusiv pentru că în Ștefan Vodă sunt localități din zona de securitate. Dna Luchian a exemplificat importanța și rolul femeilor în situații de crize, prin exemplul crizei refugiaților. „În situații de criză, este important să ne păstrăm calmul și să acționăm, iar criza refugiaților a demonstrat că femeile intră mai rar în panică și se implică mai mult. În timp ce mulți bărbați își pregăteau pașapoartele și bagajele, femeile noastre pregăteau mâncare, pături și mergeau la punctele de trecere a frontierei să întâlnească refugiații și să acorde ajutor.”

„Totodată, vedem că în APL-urile unde sunt la conduceri femei, acestea folosesc orice oportunitate pentru a implementa și proiecte micuțe, dar care țin de abilitarea tinerilor, proiecte cu accent pe educație, cultură, sănătate, incluziune, dar nu neapărat proiecte mari ce țin de infrastructură”, a menționat dna Luchian.

Despre legătura dintre respectarea egalității de gen, implicarea femeilor în funcții de decizie și guvernarea democratică a sectorului de securitate și apărare a vorbit Vadim ENICOV, Consilier național, Biroul Centrului de la Geneva pentru Guvernanța Sectorului de Securitate (DCAF) la Chișinău.

Dl ENICOV a ținut să accentueze acele principii pentru ca sistemul de guvernare democratică a sectorului de securitate să activeze. “Printre cele mai esențiale principii putem menționa:

 • principiul de responsabilitate: ceea ce înseamnă că societatea formulează diferite așteptări de la guvernare și are mecanisme de a le controla, de a urmări dacă sunt realizate și dacă poate să sancționeze guvernanții; principiul de transparență, este atunci când instituțiile de stat oferă informații de interes public, oferă  fără a fi oficial solicitată această informație și o oferă prin diferite mijloace;
 • principiul de legalitate: se referă la legi bune, adică bazate pe niște principii general recunoscute internațional, elaborate în dialog cu întreaga societate, accesibile pentru toți, care funcționează și sunt respectate de către toți;
 • principiul egalității: un principiu important care înseamnă participarea diferitor grupuri sociale în actul de guvernare, bărbați, femei, tineri, minorități etnice, lingvistice, religioase. Toți trebuie să aibă acces la actul de guvernare prin diferite mecanisme;
 • principiul de receptivitate: este atunci când pe de o parte, instituțiile statului sunt receptive, oferă informațiile care sunt solicitate de cetățeni, iar pe de altă parte, primesc opiniile cetățenilor, ceea ce ar însemna deschiderea pentru dialog;
 • principiul de eficiență: se referă la modul cum instituțiile își îndeplinesc atribuțiile și acest mod trebuie să fie unul profesionist, rațional, când resursele disponibile sunt folosite rațional;
 • principiul de eficacitate: atunci când scopurile sunt clare și sunt atinse.

Despre cum societatea civilă, cum cetățenii pot să contribuie la promovarea egalității de gen, la lupta cu stereotipurile și promovarea și implementarea Agendei FPS a vorbit, Sanda SANDU, cofondatoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, Reprezentantă KAS Moldova. „Societatea civilă poate să se implice prin consiliere, acest lucru poate fi făcut și la nivel raional, astfel încât să fie poziții de consiliere care să analizeze mai mult dimensiunea de gen. Un alt aspect legat de societatea civilă, este stabilirea dialogului cu instituțiile internaționale, pentru a îmbunătăți capacitățile noastre de analiză și interacțiune”.

Totodată, experta a accentuat și participarea prin monitorizare și evaluare a planurilor de acțiuni privind Agenda FPS, drept o modalitate de implicare a societății civile. Or, însăși acest plan în RM a fost creat la inițiativa societății civile.

Cu un mesaj de încheiere a evenimentului a venit, Elena MÂRZAC, Directoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, care a mulțumit participantelor la eveniment și totodată a  reiterat odată în plus importanța și rolul femeilor în procesele de pace și securitate la nivel local.

Activitatea face parte din proiectul Academia de Securitate 2023, ediția: Securitatea umană & Femeile, Pacea și Securitatea, implementat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA), care este finanțat printr-un grant al Institute for War & Peace Reporting (IWPR), cu suportul Biroului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (FCDO).