Masa rotundă: „Rolul organizațiilor de femei și a societății civile în supravegherea democratică a sectorului de securitate și prevenirea conflictelor”

Masa rotundă „Rolul organizațiilor de femei și a societății civile în supravegherea democratică a sectorului de securitate și prevenirea conflictelor” s-a desfășurat pe 14 decembrie curent și a reunit  peste 35 de reprezentanți/te ai/a societății civile de profil, instituțiilor publice responsabile de elaborarea și implementarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a CS al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea.

Evenimentul a fost deschis de către Elena Mârzac, Expertă pe subiecte de securitate și StratCom, Fondatoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare; Victoria Ignat, coordonatoare programe, Femei la conducere și guvernare, UN Women Moldova, și  Valeria Huțuleac, Coordonatoarea Proiectului BREN (Building Resilience in the Eastern Neighbourhood) în Moldova.

„Ne dorim să ieșim de la această masă rotundă cu recomandări, cu un plan privind ce putem să facem concret în teren, la nivel de țară și în cadrul instituțiilor în care lucrăm. Și nu în ultimul rând, să identificăm cum putem zilnic include aspecte de gen în activitatea noastră”, este declarația Elenei Mârzac, în cadrul deschiderii evenimentului.

„Dorim să ne unim eforturile în continuare, pentru a elimina aceste stereotipuri, pentru a veni cu modele și exemple, pentru că unde se implică femeile, pacea este mai durabilă. Acolo unde avem o cultură a egalității de gen, putem vorbi de avansare”, a menționat Victoria Ignat, coordonatoare programe, Femei la conducere și guvernare, UN Women Moldova, în cadrul panelului de deschidere a mesei rotunde.

„Ne bucurăm să-i avem ca parteneri și să sprijinim PISA în cadrul proiectul BREN, cu suportul financiar al Guvernului britanic. Astfel, sprijinim acțiunile care avansează Agenda Femeile, Pace și Securitate în Republica Moldova și promovăm implicarea femeilor, organizațiilor de femei în dialogurile și procesele decizionale în sectorul de securitate și apărare” a menționat Valeria Huțuleac, coordonatoarea proiectului BREN (Building Resilience în the EasternNeighbourhood) în Moldova.

În cadrul primului panel am vorbit, începând de la aspecte generale privind necesitatea Rezoluției 1325, prevederile acesteia, despre schimbarea concepției și înțelegerii a ceea ce înseamnă de fapt Agenda Femeile, Pacea și Securitatea, dar și despre evoluțiile pe Agenda Femeile, Pacea și Securitatea din perspectiva regională.
Vorbitoarele panelului au fost:

  • Liuba Brînzoi, Ofițeră de programe pe Femeile, Pacea și Securitatea, UN Women Moldova
  • Natalia Albu, Expertă în securitate, membră a Consiliului consultativ al femeilor pentru consolidarea păcii
  • Elena Mârzac, Expertă pe subiecte de securitate și StratCom, Fondatoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare

Unde este limita între securitate și libertate? Subiectul supravegherii și controlului democratic asupra sectorului de securitate nu-și pierde din importanță nici în cadrul actual  al mediului de securitate, deși există numeroase contradicții atât la nivel conceptual cât și pragmatic. De aici au pornit discuțiile în cadrul celui de-al doilea panel din cadrul mesei rotunde: Rolul organizațiilor de femei și a societății civile în supravegherea democratică a sectorului de securitate și prevenirea conflictelor.
Vorbitoarele/torii au fost:

  • Dr. Teodora Fuior, Manageră principală de program/ Consilieră principală pentru reforma sectorului de securitate, Divizia Europa și Asia Centrală, DCAF
  • Vadim Enicov, Consilier național, Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF).

În cadrul panelului am vorbit despre necesitatea existenței acestei supravegheri democratice a sectorului de securitate, despre schimbarea paradigmelor referitoare la acest procesul, precum și despre mecanismele de supraveghere a sectorului de securitate. Iar pe final, vorbitorii au venit și cu unele concluzii privind impedimentele asigurării unei supravegheri democratice asupra sectorului de securitate.

„Femeile negociază diferit, au tactici și strategii diferite, tocmai din acest motiv avem nevoie de femei în procesul de negociere”. Despre rolul și importanța incluziunii în procesele de negocieri și management al conflictelor am discutat în cadrul ultimului panel. Un panel despre explorarea implicării organizațiilor de femei în prevenirea și managementul conflictelor, implicit rolul societății civile. Iar pe final au fost prezentate 33 de recomandări privind implicarea organizațiilor de femei în prevenirea și managementul conflictelor.
Vorbitoarele panelului au fost:

  • Elena Mârzac, Expertă pe subiecte de securitate și StratCom, Fondatoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare
  • Cristina Lesnic, expertă UN Women Moldova

Ulterior, discuțiile au continuat cu întrebări și comentarii din partea participanților și participantelor.

Liliana Palihovici, Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE, privind dimensiunea de gen, a menționat: „Nu mai trăim într-o lume izolată. Suntem influențați de tot ce se întâmplă la nivel global, iar instituțiile noastre trebuie sa fie capabile să înțeleagă și să gestioneze corect cum să implementeze Agenda Femeile, Pacea și Securitatea”.

Inga Grigoriu, doctorandă USM, stagiară PISA, a accentuat importanța securității umane ca principal actor și subiect al securității, în contextul schimbării paradigmei a ceea ce înseamnă dimensiunile securității. Totodată, dna Grigoriu a menționat importanța culturii de securitate a cetățenilor ca factor ce influențează bună înțelegere a faptului că securitate este complexă și pentru asigurarea ei nu avem nevoie doar de servicii speciale, poliție sau armată națională.

Evenimentul a fost organizat în cntextul proiectului ACEDEMIA DE SECURITATE, ediția: „Securitate umană & Femeile, Pacea și Securitatea”, care este implementat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare și finanțat prin intermediul unui grant al Institutului pentru Raportarea despre Război și Pace (IWPR), cu suportul Biroului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și ezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (FCDO).

Partenerii evenimentului au fost: Centrul de la Geneva pentru Guvernarea Sectorului de Securitate (DCAF), UN Women Moldova, TVR Moldova, TUK.MD_new, Studio-L Căușeni, TV NORD