PACEA, SECURITATEA ȘI ROLUL FEMEII ÎN ASIGURAREA ACESTORA