Prezentarea curriculumului universitar „Cultura de securitate ”

Astăzi, 6 noiembrie a avut loc evenimentul de lansare a curriculumului universitar „Cultura de securitate. Scopul cursului universitar rezidă în ridicarea nivelului de conștientizare a importanței dezvoltării, educării și promovării culturii de securitate în rândul studenților prin familiarizarea și responsabilizarea acestora față de riscurile din mediul de securitate, precum și asumarea unei atitudini conștiente a implicării proactive a fiecărui cetățean în asigurarea securității personale și naționale.

Necesitatea elaborării curriculumului ”Cultura de securitate” este justificată și imperios determinată de contextul specific actual al Republicii Moldova. Preocuparea tot mai pregnantă a instituțiilor din domeniul securității și apărării, a societății civile și a mass-media pentru promovarea culturii de securitate încadrează educarea culturii de securitate în domeniul formării pe tot parcursul vieții.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai mediului academic și studenți de la Universitatea Liberă Internațională din Moldova; Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți; Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Moldova; Universitatea de Stat „Bogdan Petricescu Hașdeu” din Cahul și Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testimițeanu”.

Invitați de onoare la eveniment au fost doamna Marina Stănescu, ofițer politic la Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova, Valeriu Mija, Secretar de Stat în domeniul politicii de apărare, Ministerul Apărării al Republicii Moldova, conferențiar universitar și Marin Butuc, dr., conf. univ., Agenția pentru Știință și Memorie Militară.

  • Securitatea este o necesitate ce ne vizează pe toți!
  • O cultură de securitate puternică în societate, promovată în mod susţinut în rândul populaţiei reprezintă una dintre modalitățile care sporește funcționalitatea sistemului de securitate.
  • Cultura de securitate este rezultatul final al educației privind securitatea, inclusiv prin educaţie continuă, prin promovarea valorilor, normelor, atitudinilor și acțiunilor aferente asimilării conceptului de securitate naţională.

Acestea sunt câteva concluzii expuse de participanții la evenimentul de lansare a curriculumui ”Cultura de securitate”.

Curriculum „Cultura de securitate ” este destinată studenților/studentelor de la specialitățile non-profil din instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova și a fost elaborată în cadrul proiectului  Dezvoltarea curriculumului „cultura de securitate ”, implementat în perioada iunie – noiembrie de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA) și finanțat de Alianța Tratatului Atlanticului de Nord (NATO).