Modernizarea sistemului de apărare națională –  o necesitate stringentă în condițiile actuale de securitate

Sistemul de apărare al Republicii Moldova a trecut, de la independență și până în prezent, prin multiple procese de reformă, dar niciunul dus până la capăt. Actualul context geopolitic caracterizat atât de prezența unui război la hotare, cât și de o tendință clară de aprofundare a cooperării cu Uniunea Europeană și NATO, impune, însă, Republica Moldova să inițieze o reformă serioasă a sistemului său de securitate și apărare. 

Cu un buget militar menținut de mai bine de un deceniu în jurul limitei de doar 0,38 procente din Produsul Intern Brut, Republica Moldovaface parte din grupul statelor cu cele mai reduse posibilități de reformare a armatei din regiune. Totuși, insuficiența poate și este  deja acoperită din parteneriate, astfel încât partenerii externi joacă un rol important în procesul de modernizare a sectorului de apărare al Republicii Moldova. 

Un lucru important pe care trebuie să-l subliniem e că modernizarea Armatei Naționale nu presupune mărirea plafonului de personal sau a celui de tehnică militară, și cu atât mai mult nu prevede achiziționarea de armament letal. Toate aceste plafoane au fost stabilite în actele normative în vigoare, într-o perspectivă temporară de până în 2030, prin Legea cu privire la sectorul de apărare și Strategia Națională de Apărare, precum și Strategia Militară. Principiul de bază de care se conduce sectorul de apărare al Republicii Moldova în procesul de reformă este cel al suficienței defensive. În corespundere cu acest principiu, dar și cu prevederile Tratatului privind forțele armate convenționale în Europa și ale Tratatului de la Viena privind consolidarea măsurilor de încredere și securitate, pot fi deduse următoarele direcții de modernizare ale sistemului național de apărare și a Forțelor Armate ale Republicii Moldova: înlocuirea platformelor de mobilitate, prin trecerea de la tehnica grea de luptă de producție sovietică la alta mai ușoară, mai mobilă și mai economă;  crearea de capabilități suficiente din perspectiva asigurării logistice; achiziții de echipament de protecție geniu și echipamente pentru medicina militară;  trecerea de la sistemul radio analogic la sisteme digitale securizate în comunicații și informatică; supravegherea spațiului operațional; modernizarea domeniului de apărare cibernetică.

Unul dintre parteneriatele de succes ale Republicii Moldova în domeniul modernizării sistemului național de apărare este colaborarea cu Alianța Tratatului Atlanticului de Nord, în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace. Un alt factor important îl constituie lansarea și aprofundarea cooperării cu UE, precum și parteneriatele bilaterale, cum ar fi cele cu România sau Germania. Toată asistența primită de Republica Moldova urmarea acestor parteneriate se încadrează în legislația națională și se bazează pe prioritățile de modernizare ale armatei. Astfel, orice asistență este binevenită, permițând Republicii Moldova să colaboreze activ cu structurile internaționale de securitate colectivă, în favoarea securității sale naționale.