Viziunea strategică privind asigurarea securității cibernetice: obiective și măsuri adecvate

Comunicat de presă

Viziunea strategică privind asigurarea securității cibernetice: obiective și măsuri adecvate

La Chișinău s-au desfășurat consultările publice”Viziunea strategică privind asigurarea Securității Cibernetice: obiective și măsuri adecvate”.

La eveniment au participat: conducerea țării, experți în securitate, parteneri externi, reprezentanți ai instuțiilor de stat, ai sectorului privat, societății civile și mediului academic.

Activitatea a fost organizată pe platforma prezidențială, la inițiativa Serviciului Consiliului Suprem de Securitate, cu suportul Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, Institutului European de Studii Politice din Moldova,Fundației Konrad Adenauer, EU Rapide Asistente și e-Gouvernance Academy.

Natalia Spînu, Directoarea Institutului European de Studii Politice din Moldova în deschiderea evenimentului  a menționat că în contextul în care securitatea regionala atât cea fizică cât și cea virtuală este amenințată, este firesc ca subiectul securității cibernetice să fie considerat unul de importanță strategică, să se regăsească pe Agenda de lucru a conducerii țării și să fie un domeniu prioritar în cadrul Strategiei Securității Naționale. Referindu-se la partenerii externi ai Republicii Moldova, doamna Spînu a subliniat suportul pe care Estonia, Germania, Marea Britaniei, Olanda, Poloniei, Romania, Statele Unite ale Americii  și alte state europene l-au acordat în implimentarea diverselor proiecte  care contribuie la consolidarea  securității cibernetice a Republicii Moldova.

Cu mesaje de salut în fața celor prezenți a venit prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, care a evidențiat faptul că țara noastră e ținta unor amenințări hibride, care implică și spațiul cibernetic, iar în acest context, elaborarea Strategiei Securității Naționale și colaborarea cu partenerii  în domeniul securității cibernetice este une esențială. Tehnologiile digitale sunt prezente în toate domeniile de activitate, iar odată ce extindem digitalizarea devenim tot mai vulnerabili având în vedere amenințările din spațiul cibernetic.

Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Kent Logsdon, a subliniat că țara sa va susține în continuare Republica Moldova în asigurarea securității cibernetice, opinând că acest domeniu este unul crucial în contextul în care statul nostru avansează în procesul de integrare în Uniunea Europeană.

Ștefan Țîbuleac, Șeful Serviciului Consiliului Suprem de Securitate a menționat că domeniul securității cibernetice este unul complex, deoarece nu ține de portofoliul sau specializarea îngustă a unei singure instituții, dar depinde de efortul consolidat al sectorului guvernamental, civil și privat. Evenimentul își propune completarea unei viziuni împărtășite referitor la securitatea cibernetică care va fi reflectată în SSN.

De asemenea, în deschiderea evenimentului Natalia Albu,Directoare Executivă, Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare a aprecat faptul că societatea civilă a fost inclusă ca parte componentă a procesului de elaborare a noii Strategii de Securitate Națională, contribuind atât cu experiză, cât și cu organizarea grupurilor de lucru pe probleme tematice, cum ar fi apărare, securitate cibernetică, dar și infrastructura critică. Fapt ce scoate în evidență și transparența exercițiului de elaborare a SSN.

Natalia Corobca, Coordonatoare de program, Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova care a finanțat proiectul ”Promovarea politicilor din domeniul securității naționale în societate”, în cadrul căruia se desfășoară consultările publice, a menționat  că instituția pe care o reprezintă va susține și în continuare democrația și parcursul european al Republicii Moldova prin intermediul diverselor proiecte care sunt implimentate.

Anatolie Golovco, Consilierul pe securitate ciberneticăa  Prim Ministru Republicii Moldova, în panelul ”Securitatea cibernetică – provocări și necesități” a oferit o analiză a importanței securității cibernetice pentru viața cetățenilor subliniind că abordările statului în ceea ce privește securiatea națională pe timp de pace și pe timp de război este complet diferită.În prezent, stilul de viață al oamenilor este strâns legat de securitatea cibernetică, iar un prim pas pentru consolidarea capacităților Republicii Moldova ar fi implimentarea modelul de securitate zero trust, cunoscut și sub numele de arhitectură zero trust.

 În cadrul panelului I, ”Viziunea partenerilor internaționali”, speakerii E.S. Tomasz Kobzdej, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Polone în Republica Moldova, E.S. Fred Duijn, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al  RegatuluiȚărilor de Jos în Republica Moldova, Ovidiu-Viorel Naftanaila, Adjunct al șefului de misiune, Ambasada României în Republica Moldova, John Riordan, Director Adjunct a Misiunii USAID Moldova, Michaela Simakova, Șefa Oficiului de Legătură NATO în Republica Moldova, Boris Filipov, ofiţer de programe dezvoltare economică, Delegaţia UE  în Republica Moldova, în discursurile lor s-au referit la parteneriatele internaționale care au devenit extrem de importante în ceea ce privește securitatea cibernetică și  în recunoașterea faptului că atacurile cibernetice reprezintă amenințări la adresa securității naționale. De asemenea, s-a discutat despre importanța colaborării și a schimbului de informații pentru contracararea mai eficientă a amenințărilor cibernetice în contextul local și despre modul în care schimbul de informații, bunele practici și tehnologii pot îmbunătăți prin învățare globală arhitectura securității cibernetice.

În cadrul celui de-al doilea panel, Epp Maaten, Team Leader, Proiectul UE de AsistențarapidăpentrusecuritateaciberneticăînRepublica Moldova, implementat de Academia de e-Guvernare din Estoniași Elsa Neeme, expertă în securitatecibernetică, Academia de e-Guvernare din Estonia au prezentat experiența Estoniei în domeniul securității cibernetice: poziția holistică adoptată de Estonia, care recunoaște că securitatea cibernetică nu este doar o problemă tehnică, ci implică și aspecte juridice, politice și organizaționale. O viitoare Strategie de Securitate Cibernetică ar trebui să includă toate aspectele securității cibernetice și să promoveze o cultură a securității cibernetice în întreaga societate, cum ar fi gestionarea riscurilor, parteneriatul public-privat și responsabilitatea partajată între guvern, sectorul privat și societatea civilă.

Moderatorea panelului III ”Instituțiile guvernamentale din Republica Moldova privind asigurarea securității cibernetice”, Elena Mârzac, co-fondatoare PISA, s-a referit la  provocarile cu care se confruntă domeniul cibernetic, ele fiind parte componentă a amenințărilor hibride, necesită un răspuns bine coordonat, schimb de informații, îmbunătățirea domeniul cobernetic și un șir de măsuri de reziliență. Este important să avem o sinergie la nivel național pentru a raspunde la incidente cibernetice, dar și o comunicare intersintitutională și cu toate părțile intersate: mediul privat, cetățeni, parteneri exetrni.

Speakerii din cadrul panelului: Mihail Lupașcu Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Alexandru Corețchi, Director, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Vladislav Cojuhari, Secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Alexandru Buruc, Marele Stat Major al Armatei naționale, Consultant principal, Secția Securitate și apărare cibernetică, Victor Ciubotaru, Șef, Direcție Managementul Continuității activității, Securității Informației și Supraveghere în IT, Banca Națională a Moldovei și Sergiu Gaibu, Directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) au prezentat provocările din domeniul securității cibernetice cu care se confruntă ministerele, departamentele și organizațiile guvernamentale precum și  modalitățile de răspuns la incidente cibernetice și recomandări privind reziliența cibernetică nu doar a instituțiilor, dar și a cetățenilor simpli.

Panelul IV, ”Punctul de vedere al sectorului privat asupra securității cibernetice” moderat de Vitalie Levinta, USAID, Programul de digitizare și reziliență a infrastructurii critice a reunit speakeri precum Sergiu Țiu, Șefserviciu control fraude și securitate informațională, Moldtelecom, Valentin Samson, Director, Sisteme Informatice, Premier Energy și Octavian Ciobirca, Șef, Departament Dezvoltare Prospectivă și Integrare Europeană, SE Moldelectrica  au fost prezentate tehnologiile de securitate cibernetică pe care le utilizează sectorul privat pentru a-și proteja rețelele, sistemele și datele. Discuțiile au vizat firewall-uri, sisteme de detectare și prevenire a intruziunilor, software antivirus și alte instrumente de securitate.

Recomandările relevante pentru eficientizarea securității cibernetice a Republicii Moldova din cadrul evenimentului, vor fi prezentate grupului de lucru implicat în elaborarea Strategiei Securității Naționale.