Prioritățile de securitate ale Republicii Moldova discutate în cadrul Forumului „Viziunea strategică privind asigurarea securității naționale în contextul elaborării Strategiei Securității Naționale”

La Chișinău s-a desfășurat Forumul de discuții cu tema „Viziunea strategică privind asigurarea securității naționale în contextul elaborării Strategiei Securității Naționale”. La eveniment au participat: conducerea țării, experți în securitate, parteneri externi, miniștri, secretari de stat și reprezentanți ai societății civile.

Forumul de discuții „Viziunea strategică privind asigurarea securității naționale”

În acest cadru extins de participare au fost discutate aspecte ce țin de viziunea strategică și profilul de securitate în contextul unui mediu de securitate complex. De asemenea, au fost abordate prioritățile de securitate ale Republicii Moldova în conformitate cu necesitățile cetățenilor pentru conștientizarea importanței fenomenului de reziliență în asigurarea securității naționale din mai multe perspective, cum ar fi problema securității energetice și coeziunii societale.

Vorbitorii primului panel, printre care se numără Brigitta Triebel – directoarea KAS în Republica Moldova, Joe Joseph Vann – profesor de studii de securitate națională al Centrului European pentru Studii de Securitate George C. Marshall, Teodora Fuior, manageră principală de program al Centrului pentru Guvernarea Sectorului de Securitate de la Geneva, dar și Ștefan Țîbuleac – șeful Serviciului Consiliului Suprem de Securitate, s-au referit la necesitatea stabilirii obiectivelor de asigurare a securității și la importanța includerii intereselor naționale în documentele de politici privind securitatea țării. Un accent aparte s-a pus pe necesitatea stabilirii a unor direcțiilor de acțiune clare, menite să consolideze societatea în jurul valorilor comune și a dezideratelor naționale.

Cel de-al doilea panel de discuții a fost deschis de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, care a evidențiat faptul că țara noastră este supusă unor amenințări hibride, iar în această conjunctură, elaborarea Strategiei și alocarea resurselor necesare pentru ca țara să devină nu doar consumator de securitate, ci și furnizor de securitate, trebuie să fie o prioritate.

„Federația Rusă este o amenințare la adresa securității Republicii Moldova. Am avut mult timp această discuție geopolitică și ezitări, dar, astăzi, acest fapt este evident pentru toată lumea. Înțelegem clar riscurile, știm cum să alocăm resursele și avem sarcina de a ne dezvolta la capitolul apărare”, a declarat premierul Dorin Recean.

În același panel, s-a expus vicepremierul pentru Reintegrare – Oleg Serebrian, secretarul de stat al Ministerului Apărării – Valeriu Mija, ministra Afacerilor Interne – Ana Revenco, secretarul de stat al MAEIE – Vladimir Cuc și directorul SIS – Alexandru Musteață. Vorbitorii s-au referit la diverse aspecte legate de acțiuni de descurajare a destabilizărilor, de dezvoltare a capacităților instituționale și a celor de apărare, la securizarea frontierelor și la îmbunătățirea comunicării strategice.

Al treilea panel a fost dedicat discuțiilor legate de consolidarea rezilienței societale, cooperarea inter-instituțională, fortificarea economică a țării prin atragerea investițiilor strategice, dar mai ales s-a vorbit despre beneficiile integrării europene a Republicii Moldova.

Menționăm că, Strategia securității naționale este un document de politici pe termen mediu care definește interesul național al Republicii Moldova și exprimă consensul național asupra amenințărilor cu care se confruntă țara noastră, explicând căile, mijloacele de soluționare și de contracarare a acestora.

__________________________________________

Forumul de discuții a fost organizat pe platforma prezidențială, la inițiativa Serviciului Consiliului Suprem de Securitate, cu suportul Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare și a Fundației Konrad Adenauer.