Experta în securitate, Elena Mârzac, despre care sunt și care ar trebui să fie prioritățile noului Guvern în materie de securitate și apărare

Una dintre provocările noului Guvern este modernizarea armatei naționale (care ar putea face provocărilor sau potențialelor provocări la adresa securității naționale) și a echipamentului moștenit din perioada sovietică. Pentru aceasta este necesară cooperarea și asistența externă, mărirea bugetului pentru sectorul de apărare, dar și instruirea militarilor care ar putea să gestioneze acest potențial echipament.

Din cauza poziționării sale geostrategice, Republica Moldova trebuie să acorde o atenție sporită sectorului de securitate și apărare, fiind momentul oportun să-și sporească capacitățile de apărare, să se conștientizeze care sunt riscurile și amenințările și să găsească soluții de contracararea a acestor vulnerabilități.

Amenințările care vin dinspre  Federația Rusă nu sunt recente. Republica Moldova este supusă amenințărilor hibride de câțiva ani, ele intensificându-se după 24 februarie 2022. În prezent avem vulnerabilități care pot fi exploatate de potențialii adversari.

Domnul prim-ministru Dorin Recean a declarat că una dintre prioritățile noului Guvern este sectorul de securitate, aceasta semnifică o conștientizare a problemelor existente în acest sector.  Un indicator important, care confirmă importanța sectorului de securitate este numirea Consilierului Președintei Republicii Moldova în domeniul apărării și securității naționale și Secretarului Consiliului Suprem de Securitate al Republicii Moldova în funcția de prim-ministru.

În timpul Guvernului Gavriliță s-a majorat bugetul în domeniul sectorului de securitate și apărare, s-a reușit atragerea asistenței din partea donatorilor și partenerilor, atât  din partea organizațiilor internaționale (NATO, UE) cât și membrii acestora pe bilateral pentru întărirea capacității de apărare (echipament care au fost oferite Republicii Moldova și proiectele planificate care urmează a fi implementate în continuare)

Conștientizarea amenințărilor se va regăsi în Strategia Securității Naționale, care se elaborează sub conducerea Consiliului Suprem de Securitate. Odată cu aprobarea acesteia vor fi revăzute Strategiile sectoriale cum ar fi a Strategiei de Apărare, Strategia Militară sau alte documente adiacente sectorului.

Noul Guvern ar trebui să pună accentul pe comunicare transparentă, o comunicare de angajare cu publicul,  care să aibă la bază  înțelegerea sentimentelor și fricilor pe care le au cetățenii în această perioadă. Este necesară o comunicare strategică prin intermediul căreia să se explice care sunt amenințările la adresa securității naționale, cine sunt prietenii și inamicii Republicii Moldova, cine ne ajută, de ce ne ajută, în volum. La moment avem o capacitate scăzută a acestei comunicări strategice inclusiv avem resurse și personal limitat implicat în aceste activități.  Este necesară coordonarea informațiilor, sincronizarea elementelor puterii, și răspunsuri elocvente în timp util  despre ce se întâmplă în sectorul de securitate și apărare.

Este necesar continuarea cooperării cu statele vecine, România și Ucraina în domeniul securității și apărării. Ucraina are nevoie de o Moldova puternică.

În același timp trebuie să conștientizăm că amenințările la adresa securității naționale nu sunt doar externe, dar și interne. În Republica Moldova există forțe care se declară deschis ca fiind pro-ruse sau organizează proteste pentru a destabiliza situația.