DE CE AVEM NEVOIE DE O DIAGNOZĂ A STĂRII DE SECURITATE A ȚĂRII?

După 24 februarie, Republica Moldova s-a trezit într-un alt mediu de securitate, ca urmare a invaziei militare a Federației Ruse în Ucraina, simțind imediat efectele acesteia, de ordin energetic, economic, uman, dar și eficiența și siguranța politicilor promovate de la independență încoace privind asigurarea securității naționale, inclusiv cu testarea funcționalității statutului de neutralitate.

Astfel, starea de securitate a devenit un subiect prioritar, dar și sensibil din perspectiva apărării naționale. În același timp, s-a impus necesitatea revizuirii documentelor strategice care presupun identificarea căilor și mijloacelor de asigurare a securității și apărării naționale.

Aprecierea stării de securitate este imposibilă fără o analiză a riscurilor și amenințărilor, precum și a capacității de răspuns la acestea. Dar care riscuri și amenințări sunt mai grave? sau Care vulnerabilități ale țării merită atenție deosebită? Aceste aspecte au fost abordate în cadrul studiului Amenințările la adresa securității Republicii Moldova pe termen scurt și mediu. Studiul poate fi accesat aici:

https://pisa.md/wp-content/uploads/2022/12/STUDIU_Amenintari-pe-termen-mediu-si-scurt..pdf

Ca urmare a  caracterului complex, imprevizibil și schimbător al amenințărilor la adresa securității naționale, a fost efectuată o evaluare a riscurilor și amenințărilor specifice perioadei septembrie-decembrie 2022 în baza unor criterii stabile (https://pisa.md/wp-content/uploads/2023/01/Metodologia-de-analiza-a-riscurilor.pdf), dar în corelație cu evoluțiile din cadrul mediului de securitate care să permită predicția situației în următoarele luni.
Astfel, vă propunem spre lecturare studiul „Diagnoza amenințărilor la adresa securității Republicii Moldova pe termen scurt și mediu”, elaborat expertul asociat al Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, Ion Ținevschi.