EVENIMENTELE DE PROMOVARE A AGENDEI FEMEILE, PACEA ȘI SECURIATEA AU AJUNS LA BĂLȚI

Peste 30 de participanți și participante din municipiul Bălți, au participat, joi, 25 ianuarie la o masă rotundă despre rolul femeilor în procesele de pace și securitate la nivel local și național. Evenimentul a fost organizat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare în cadrul proiectului ACADEMIA DE SECURITATE, ediția: Securitatea umană &Femeile, Pacea și Securitatea.

Scopul mesei rotunde a fost ca toți participanții și participantele să înțeleagă ce reprezintă Agenda Femeile, Pacea și Securitatea și să poată să identifice provocările specifice și oportunitățile în participarea femeilor în procesele de pace la nivel local și național în Republica Moldova. Totodată, prin intermediul acestui eveniment s-a reușit promovarea dialogului și cooperării și construirea unei rețele de contacte între participanți și participante pentru sprijin reciproc și colaborări viitoare. Or, femeile și fetele la nivel local trebuie să aibă suficiente abilități și resurse pentru a deveni agenți eficienți de schimbare în comunitățile lor.

Evenimentul a fost deschis de către Elena MÂRZAC, Expertă pe subiecte de securitate și StratCom, Directoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare. Dna MÂRZAC a accentuat și apreciat importanța implicării bărbaților în implementarea Agendei Femeile, Pacea și Securitate. “Mă bucur să văd bărbați prezenți în sală, or, Agenda Femeile, Pacea și Securitatea nu este doar despre femei, este despre femei, bărbați, fete și băieți”. Totodată, experta a stabilit relația între Agenda FPS, respectarea egalității de gen și provocările existente.Pentru a vedea relația de intercalare cu subiectul Agenda FPS este necesar de a porni de la ideea că fiecare cetățean se confruntă cu amenințări specifice, în dependență de gen, vârstă, locul de trai etc. Iar în acest mediu de securitate, sectorul se confruntă cu fenomene precum violența în bază de gen, trafic de ființe umane, criza refugiaților etc., care necesită ca serviciile prestate de instituții să i-a în calcul acest specific. Chiar dacă există progrese, cu părere de rău există încă provocări, unde nu neapărat toate instituțiile prestează servicii în care totalmente să fie respectată egalitatea de gen, drepturilor omului, inclusiv și apartenența și orientarea sexuală. Pe de altă parte, încă avem stereotipuri referitor la femeile în sectorul de securitate și apărare, deoarece dacă luăm per ansamblu, per instituție și zicem că 60% sunt femei, este un aspect, dar când stăm și analizăm, vedem că de fapt aceste femei lucrează în direcțiile de asistență tehnică, administrativă, iar la funcțiile operaționale, de conducere și luare de decizii sunt majoritatea barbați”.

Implicarea femeilor în sectorul de securitate și respectarea egalității de gen reprezintă o evoluție pozitivă și este un indicator de dezvoltare democratică a unui stat.

Implicarea femeilor în sectorul de securitate și apărare, duce la construcția unei societăți mai echitabilă, mai pașnică, întrucât acolo unde sunt prezente femeile în procesele de negocieri, rezultatul este mai bun.

Ce este Agenda FPS și de ce trebuie să fie și este implementată în RM? la aceste două mari întrebări au primit răspuns participanții și participantele în cadrul primului panel. În calitate de vorbitori/vorbitoare, au fost Cristina LESNIC, Președinta Board-lui Asociației Obștești „Institute for Democracy and Development”, expertă UN Women Moldova, care a vorbit publicului despre implementarea Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU în Republica Moldova.

Dna Lesnic a venit cu cifre și exemple concrete pentru a explica de ce este necesară implementarea Agendei FPS și de ce se consideră că și astăzi mai există bariere în acest sens. Pentru a vă convinge că astăzi avem încă bariere, o să vă spun doar câteva cifre, cifre care sunt recente, din 1992 – 2019 la nivel global, noi avem doar 13% femei negociatoare, 6% de femei care au participat în procese de mediere și 6% de femei semnatare a acordurilor de pace. Acest lucru demonstrează că situație este foarte precară la nivel internațional/regional cu privire la implicarea femeilor în procesele oficiale de soluționare a conflictelor” a menționat experta.

Implicarea directă a APL-lor în implementarea Agendei FPS este dictată de necesitatea prevăzută în urma analizei primului program și reglementată în cel de-al doilea program de implementare a Agendei FPS. Cel de-al doilea program pune accent pe APL, pentru că s-a constatat că de fapt foarte mult influențează localizarea Agendei FPS în teritoriu.

Urmare a unui exercițiu practic, participanții au fost convinși despre cât de important este ca în situație de criză/război, să oferim informații care să nu destabilizeze securitatea și să creeze stare de panică, întrucât informația este cea mai puternică armă.

Elena MÂRZAC, Expertă pe subiecte de securitate și StratCom, Directoarea Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, a discutat cu publicul despre implementarea Programului național de implementare a Rezoluției 1325 a Consiliului de Securitate al ONU privind Femeile, Pacea și Securitatea din perspectiva bunei guvernări și a comunicării strategice.

Rolul și importanța asociațiilor de femei în întregul proces de guvernare democratică a fost demonstrat de Elena Mârzac, care a argumentat necesitatea consultărilor înainte de orice decizie.  „Înainte de a porni un proces, de a lua o decizie de dezvoltare a comunității, este foarte bine să fie consultate diferite asociații, localnicii, să fie create structuri în care să fie auzite doleanțele, necesitățile și să se înțeleagă specificul acestor localități”.

Natalia CROITOR, Ofițer Psiholog, Inspectoratul de Poliție Sângerei a relatat experiența sa proprie în promovarea dimensiunii de gen în cadrul misiunilor de gestionare a crizelor legate de război, despre cum s-a implicat și care a fost specificul implicării în  asigurarea securității refugiaților.

După 24 februarie 2022, Natalia fost  delegată să gestioneze fluxul de refugiați la punctul de trecere al frontierei Unguri, iar pe lângă activitatea de gestionare a fluxului, aceasta oferea servicii de asistență psihologică persoanelor care aveau nevoie.

M-am trezit în mijlocul unei realități dificile, unde emoțiile proprii se împleteau cu responsabilitățile față de cei care aveau nevoie de ajutor. A fost o perioadă în care sufletele noastre au fost puse la încercare.Fiind detașată la vama Unguri, am acordat ajutor nu doar la gestionarea fluxului de refugiați, dar și acordarea suportului psihlogic și sprijin persoanelor ce aveau nevoie. Rolul meu era să aduc calmul și liniștea în sufletele oamenilor care erau panicați și instabili, să-i ascult și să le fiu sprijin”, a menținat Natalia.

Despre legătura dintre respectarea egalității de gen, implicarea femeilor în funcții de decizie și guvernarea democratică a sectorului de securitate și apărare a vorbit Vadim ENICOV, Consilier național, Biroul Centrului de la Geneva pentru Guvernanța Sectorului de Securitate (DCAF) la Chișinău.

Dl ENICOV a accentuat în mod deosebit care sunt acele mecanisme de supraveghere a sectorului de securitate și anume: transparența, responsabilitatea și participarea civică în acest proces. Totodată, expertul a menționat de ce avem nevoie de o guvernare democratică a sectorului de securitate și a țării per ansamblu. „Incluziunea tuturor grupurilor sociale este importantă pentru o societate democratică, deoarece nimeni nu este marginalizat, iar interesele fiecărui și fiecărei persoane sunt luate în considerare. O societate sănătoasă, este o societate guvernată democratic”, a precizat expertul.

Cu un mesaj de încheiere a evenimentului a venit, Veronica GARBUZ, dr. în științe economice, conf. univ., membră a Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, care a discutat despre rolul instituțiilor guvernamentale, a societății civile și a cetățeniilor în asigurarea securității și a rezilienței și a ținut să mulțumească organizatorilor pentru această oportunitate, or, în regiune se realizează mai rar asemenea evenimente, dar și participanților și participantelor pentru interesul manifestat de a participa la eveniment. Mă bucur că, împreună, astăzi am pus în discuție niște teme actuale, valoroase și importante în contextul evoluției societății actuale. Este foarte importantă prezența femeilor în domeniul economic, juridic, social, cultural, educațional, și alte  domenii din  care veniți Dvs. La fel, aș vrea să menționez că conceptual de securitate este polivalent și totodată multidimensional, ceea ce înseamnă nu doar securitatea la graniță, dar înseamnă și securitate economică, financiară, energetică, informațională, socială  etc . Cel mai important lucru este ca fiecare din noi să pună accent pe responsabilitatea proprie ca și cetățean al RM, ca locuitor al comunității  rurale, urbane din care face parte. Totodată, să nu așteptăm ca alții să întreprindă careva acțiuni, dar în primul rând să fim noi acei actori care producem schimbarea. Să fim conștienți de faptul că schimbarea suntem noi.”

 

 

Activitatea face parte din proiectul Academia de Securitate 2023, ediția: Securitatea umană & Femeile, Pacea și Securitatea, implementat de Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA), care este finanțat printr-un grant al Institute for War & Peace Reporting (IWPR), cu suportul Biroului pentru Afaceri Externe, Commonwealth și Dezvoltare al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (FCDO).