Masa rotundă „Guvernarea Sectorului de Securitate în Moldova”

În data de 13 iunie, a avut loc masa rotundă „Guvernarea Sectorului de Securitate în Moldova”, organizată în format hibrid de Biroul Centrului de la Geneva pentru Guvernanța Sectorului de Securitate (DCAF) la Chișinău în colaborare cu Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare (PISA). La activitate au participat experți naționali, selectați în cadrul unui apel de colaborare lansat de PISA și DCAF, care vor contribui la elaborarea unui Raport privind guvernarea sectorului de securitate în Moldova, realizat în cadrul programului DCAF Consolidarea Guvernării Sectorului de Securitate în Moldova – Program finanțat de Suedia.

Prin lansarea activității de elaborare a Raportului, PISA si DCAF își propune să ofere o analiză cuprinzătoare a sectorului de securitate, dar și să formuleze recomandări utile pentru creșterea performanței guvernării sectorului de securitate. Conținutul Raportului, scrierea, revizuirea și textul final vor fi decise în comun de către echipa de autori, pe baza cunoștințelor acestora și efortului lor de cercetare. PISA și DCAF vor coordona procesul de elaborare a textului și diviziunea sarcinilor în colectivul de autori, vor oferi suport metodologic și vor facilita procesul de revizuire internă și externă (peer review). 

Respectiv, masa rotunda a reunit potențiali autori ai Raportului, cu scopul de a discuta obiectivele și conținutul Raportului, precum și metodologia elaborării acestuia. Întâlnirea a familiarizat autorii cu programul DCAF în Moldova și cu modul în care DCAF înțelege Reforma și Guvernarea Sectorului de Securitate. Activitatea a fost facilitată cu suportul experților din cadrul DCAF și PISA.

„Raportul ce urmează să fie elaborat va servi drept sursă informativă pentru toți cei interesați, ne propunem să aibă o valoare educativă și să fie un raport relevant pentru instituțiile din exterior”, a menționat Vadim Enicov, Consilier Național în Guvernanța Sectorului de Securitate, DCAF. 

Natalia Albu, directoarea executivă a PISA, în discursul său de lansare a activității a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile de stat, societatea civilă, mediul academic și organizațiile internaționale, în special în contextul provocărilor mediului de securitate național, accentuând rolul cooperării dintre DCAF și PISA și misiunea Platformei în acest sens.

Teodora Fuior, manager de program, DCAF a subliniat valoarea materialelor de tipul raportului asupra căruia va începe lucrul curând, a apreciat implicarea tuturor în acest proces, remarcând importanța și rolul fiecăruia și impactul proiectelor asemănătoare asupra înțelegerii corespunzătoare a sectorului de securitate al Republicii Moldova.

Gabriela Manea, Manager de program, Departamentul politici și cercetări, DCAF a vorbit despre tipurile de cercetare, metodele de analiză, modalitățile de identificare a problemelor ce trebuie abordate și a relatat despre experiența pe care o are DCAF în procesele similiare.

Prima parte a activității a fost focusată pe discutarea termenilor relevanți, proceselor de securitate, actorilor implicați și controlul democratic al sectorului de securitate și apărare. De asemenea, au fost puse în discuție modalitățile de elaborare ale raportului, dar și metodele, indicatorii, criteriile de evaluare a sectorului de securitate din perspectiva bunei guvernări. Iar a doua parte a activității a fost focusată pe conținutul produsului în cauză. A fost un dialog între participanți, în cadrul căruia fiecare a avut posibilitatea să se expună din perspectiva experienței sale, astfel abordându-se cele mai stringente componente ale raportului ce trebuie să fie cuprinse.

Raportul va fi publicat cu sprijinul programului DCAF Consolidarea Guvernării Sectorului de Securitate în Moldova (Program finanțat de Suedia).