A fost semnat Acordul de Colaborare între Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare și Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Astăzi, 5 mai curent, Platforma pentru Inițiative de Securitate și Apărare, reprezentată de Directoarea Executivă, Dr. Natalia ALBU și Universitatea Liberă Internațională din Moldova (ULIM) reprezentată de domnul Rector Ilian GALBEN au încheiat un Acord de colaborare.

Scopul prezentului Acord de colaborare rezidă în stabilirea cadrului necesar cooperării între ambele părți, asigurând fundamentul juridic pentru desfășurarea activităților comune în scopul promovării culturii de securitate atât în mediul academic, cât și în societate.

Obiectul prezentului Acord constă în asigurarea unei conlucrări constructive între părţile semnatare în domeniul cooperării multidimensionale ce vizează:

  • schimbul de informaţii şi experienţă în domeniile de interes comun, în condiţiile legii;
  • identificarea ariilor de interes şi organizarea în comun a instruirilor şi activităţilor cu caracter științific;
  • organizarea de reuniuni ştiinţifico-practice axate pe probleme de interes comun, mese rotunde, lecții publice și alte evenimente;
  • propunerea conceptelor de proiecte, precum și elaborarea inițiativelor de proiecte de importanță instituțională și națională / internațională.

Totodată, a fost specificat că domeniile de cooperare nu sunt formulate exhaustiv, astfel nu pot fi limitate în vreun anumit mod prin prezentul Acord.