Noutăți

Ce înseamnă și cum se asigură securitatea umană într-un stat care se confruntă cu multiple greutăți economice și sociale ca Republica Moldova?
Ce înseamnă și cum se asigură securitatea umană într-un stat care se confruntă cu multiple greutăți economice și sociale ca Republica Moldova?

Securitatea umană în centrul politicii de securitate națională a Republicii Moldova
Securitatea umană în centrul politicii de securitate națională a Republicii Moldova

Mediul de securitate e mai incert ca niciodată. Șapte vulnerabilități majore ale Republicii Moldova
Mediul de securitate e mai incert ca niciodată. Șapte vulnerabilități majore ale Republicii Moldova

Mediul de securitate într-un context global volatil: provocări și direcții strategice pentru Republica Moldova
Mediul de securitate într-un context global volatil: provocări și direcții strategice pentru Republica Moldova

Ce înseamnă să ai cultură de securitate? Află din cele mai bune exemple
Ce înseamnă să ai cultură de securitate? Află din cele mai bune exemple

Cultura de securitate.  Educația în domeniul securității: un imperativ pentru cetățenii Moldovei
Cultura de securitate. Educația în domeniul securității: un imperativ pentru cetățenii Moldovei

Raport independent: GUVERNAREA SECTORULUI DE SECURITATE ÎN MOLDOVA
Raport independent: GUVERNAREA SECTORULUI DE SECURITATE ÎN MOLDOVA

Raportul Guvernării Sectorului de Securitate oferă o analiză independentă, obiectivă și cuprinzătoare asupra sectorului de securitate din Moldova și asupra stadiului implementării reformelor din acest domeniu, analizând atât performanța instituțiilor furnizoare de securitate, cât și a instituțiilor responsabile pentru controlul executiv și supravegherea democratică. Raportul pune în centrul analizei principiile fundamentale ale guvernării democratice, care […]

Promovarea securității umane și a rolului femeilor în procesele de pace și securitate: realizări și pași de urmat, a fost tematica ultimului eveniment din cadru proiectului Academia de Securitate, ediția: Securitate Umană & Femeile, Pacea și Securitatea.
Promovarea securității umane și a rolului femeilor în procesele de pace și securitate: realizări și pași de urmat, a fost tematica ultimului eveniment din cadru proiectului Academia de Securitate, ediția: Securitate Umană & Femeile, Pacea și Securitatea.

La 11 martie curent, s-a desfășurat evenimentul de încheiere a proiectului ACADEMIA DE SECURITATE, ediția: Securitatea umană & Femeile, Pacea și Securitatea, obiectivul căruia a fost de a crește nivelul de dezvoltare și promovare a conceptului de securitate umană, punând un accent deosebit pe consolidarea rezilienței societății prin implicarea activă a femeilor în procesele de […]

ИНФОГРАФИК: РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ О ЖЕНЩИНАХ, МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОГРАФИК: РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ О ЖЕНЩИНАХ, МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Организации гражданского общества (ОГО) по всему миру прилагают усилия для укрепления мира и равенства в сообществах на национальном и международном уровнях. ОГО и неправительственные организации женщин играют ключевую роль в достижении изменений и обязательств в отношении женщин, мира и безопасности (ЖМБ). Они реализуют резолюции в условиях конфликта; стремятся сделать процесс принятия решений инклюзивным; документируют; организуют; […]

INFOGRAFIC: Rolul societății civile în implementarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea
INFOGRAFIC: Rolul societății civile în implementarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea

Organizațiile societății civile (OSC) din întreaga lume depun eforturi pentru a consolida pacea și egalitatea în comunități la nivel național și internațional. OSC-le și organizațiile neguvernamentale de femei joacă un rol esențial în realizarea schimbărilor și a angajamentelor față de femei, pace și securitate (FPS). Ele pun în aplicare rezoluțiile în caz de conflict; se […]