Rodica PANȚA

Rodica Panța este licențiată în Relații Internaționale, magistru în Studii Europene, doctor în științe politice („Diplomația publică a Republicii Moldova în contextual integrării europene – teză de doctorat de excelență în științele politice de gradul II, în cadrul Concursului național „Teze de doctorat de excelență, 2015”,) și lector universitar la Catedra Relații Internaționale și Jurnalism, ULIM (2003 – prezent).
Este autoarea a peste 70 de articole științifice în domeniul politicii externe, diplomației, securității și metode inovative de predare și perfecționare a curriculumurilor universitare, a monografiei „Models of contemporary public diplomacy”, suportului de curs „Diplomație publică” și coautoare a lucrărilor: „Apărarea. Dicționar de buzunar”, „Securitatea. Glosar Explicativ” și „Cultura de securitate. Ghid metodic” etc.
Începând cu anul 2003 a fost implicată în diverse proiecte internaționale în calitate de directoare, executoare sau coordonatoare de proiecte: „Innоvаting Tеаching аnd Lеаrning оf Еurоpеаn Studiеs (INОTLЕS)(Mаrеа Britаniе, Оlаndа, Bеlgiа, Gеоrgiа, Ucrаinа și Rеpublicа Mоldоvа), “Cоnsоlidаtiоn оf thе Mоldоvаn Pеаcе Schоlаrs аnd Prаctitiоnеrs Nеtwоrk” (MPSPN) Phаsе II, ”Mоldоvа şi Еurоpа lа limitа еxtindеrii”, Support of independent media and strengthening resistance to disinformation, Promoting security resilience through research etc.

A fost coordonatoare de proiecte în cadrul Centrului de Informare și Documentare privind NATO (2021-2022) și Institutul European de Studii Politice din Moldova (2022-2023).