Livia FLOREA

Livia FLOREA este licențiată în științe administrative, magistru în științe politice, specialitatea relații internaționale și masterandă la specialitatea studii de securitate națională. Are o experiență de 5 ani în sectorul guvernamental, activând în cadrul mai multor instituții publice precum: Cancelaria de Stat, Consiliul Concurenței, Autoritatea Națională de Integritate.

Din 2021, dna Florea activează în sectorul nonguvernamental, fiind directoare executivă  și comunicatoare în cadrul Asociației Obștești „Corjeuțenii de Pretutindeni”. Studiile în domeniul jurnalismului, dna Florea și le-a făcut la Școala de Studii Avansate în Jurnalism, fondată de Centrului pentru Jurnalism Independent din Moldova.

Începând cu anul 2022, Livia Florea este comunicatoare în cadrul Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, fiind responsabilă de asigurarea vizibilității Platformei, atât în mediul online cât și offline; menținerea și dezvoltarea platformele de comunicare a Platformei (pagina web, pagina facebook, instagram, telegram etc.); dezvoltarea relațiilor și parteneriatelor cu reprezentanții mass-media; asigurarea vizibilității și promovarea produselor proiectelor etc.