Noutăți

Молдавия на карте: как продвигать национальные интересы в условиях крайней нестабильности  в сфере безопасности?
Молдавия на карте: как продвигать национальные интересы в условиях крайней нестабильности в сфере безопасности?

Молдовы на международной арене:  продвижение национальных интересов безопасности
Молдовы на международной арене: продвижение национальных интересов безопасности

Moldova pe hartă: cum îți promovezi interesul național într-un mediu de securitate extrem de nesigur?
Moldova pe hartă: cum îți promovezi interesul național într-un mediu de securitate extrem de nesigur?

Moldova pe scena internațională:  promovarea intereselor naționale de securitate
Moldova pe scena internațională: promovarea intereselor naționale de securitate

СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Социальная сплоченность необходима для стабильности нации. Поощрение ее важно для предотвращения конфликтов и укрепления национальной безопасности.

COEZIUNEA SOCIALĂ – ELEMENT CHEIE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ
COEZIUNEA SOCIALĂ – ELEMENT CHEIE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ

Coeziunea socială este esențială pentru stabilitatea unei națiuni. Promovarea acesteia este crucială pentru prevenirea conflictelor și consolidarea securității naționale.

Сплоченное общество более устойчиво к угрозам.  Как мы его строим?
Сплоченное общество более устойчиво к угрозам. Как мы его строим?

O societate solidară este mai rezistentă la amenințări. Cum o construim?
O societate solidară este mai rezistentă la amenințări. Cum o construim?

Социальная сплоченность–фундамент национальной безопасности
Социальная сплоченность–фундамент национальной безопасности

Coeziunea socială – fundament al securității naționale
Coeziunea socială – fundament al securității naționale