Noutăți

СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОЦИАЛЬНАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ – КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Социальная сплоченность необходима для стабильности нации. Поощрение ее важно для предотвращения конфликтов и укрепления национальной безопасности.

COEZIUNEA SOCIALĂ – ELEMENT CHEIE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ
COEZIUNEA SOCIALĂ – ELEMENT CHEIE PENTRU SECURITATEA NAȚIONALĂ

Coeziunea socială este esențială pentru stabilitatea unei națiuni. Promovarea acesteia este crucială pentru prevenirea conflictelor și consolidarea securității naționale.

VOX Populi – Care sunt, în opinia locuitorilor capitalei, cele mai mari amenințări la adresa securității Republicii Moldova?
VOX Populi – Care sunt, în opinia locuitorilor capitalei, cele mai mari amenințări la adresa securității Republicii Moldova?

Este Republica Moldova amenințată? Autoritățile depun suficiente eforturi pentru a asigura securitatea populației? Ce rol ar trebui să joace societatea civilă și comunitatea internațională? sunt doar câteva din întrebările adresate în acest Vox. Mai multe detalii aflați aici: __________________________ Materialul este elaborat în contextul Proiectului „Campania de informare privind obiectivele politicilor de securitate în Republica […]

Raport independent: GUVERNAREA SECTORULUI DE SECURITATE ÎN MOLDOVA
Raport independent: GUVERNAREA SECTORULUI DE SECURITATE ÎN MOLDOVA

Raportul Guvernării Sectorului de Securitate oferă o analiză independentă, obiectivă și cuprinzătoare asupra sectorului de securitate din Moldova și asupra stadiului implementării reformelor din acest domeniu, analizând atât performanța instituțiilor furnizoare de securitate, cât și a instituțiilor responsabile pentru controlul executiv și supravegherea democratică. Raportul pune în centrul analizei principiile fundamentale ale guvernării democratice, care […]

Promovarea securității umane și a rolului femeilor în procesele de pace și securitate: realizări și pași de urmat, a fost tematica ultimului eveniment din cadru proiectului Academia de Securitate, ediția: Securitate Umană & Femeile, Pacea și Securitatea.
Promovarea securității umane și a rolului femeilor în procesele de pace și securitate: realizări și pași de urmat, a fost tematica ultimului eveniment din cadru proiectului Academia de Securitate, ediția: Securitate Umană & Femeile, Pacea și Securitatea.

La 11 martie curent, s-a desfășurat evenimentul de încheiere a proiectului ACADEMIA DE SECURITATE, ediția: Securitatea umană & Femeile, Pacea și Securitatea, obiectivul căruia a fost de a crește nivelul de dezvoltare și promovare a conceptului de securitate umană, punând un accent deosebit pe consolidarea rezilienței societății prin implicarea activă a femeilor în procesele de […]

ИНФОГРАФИК: РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ О ЖЕНЩИНАХ, МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ
ИНФОГРАФИК: РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РЕАЛИЗАЦИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ О ЖЕНЩИНАХ, МИРЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Организации гражданского общества (ОГО) по всему миру прилагают усилия для укрепления мира и равенства в сообществах на национальном и международном уровнях. ОГО и неправительственные организации женщин играют ключевую роль в достижении изменений и обязательств в отношении женщин, мира и безопасности (ЖМБ). Они реализуют резолюции в условиях конфликта; стремятся сделать процесс принятия решений инклюзивным; документируют; организуют; […]

INFOGRAFIC: Rolul societății civile în implementarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea
INFOGRAFIC: Rolul societății civile în implementarea Agendei Femeile, Pacea și Securitatea

Organizațiile societății civile (OSC) din întreaga lume depun eforturi pentru a consolida pacea și egalitatea în comunități la nivel național și internațional. OSC-le și organizațiile neguvernamentale de femei joacă un rol esențial în realizarea schimbărilor și a angajamentelor față de femei, pace și securitate (FPS). Ele pun în aplicare rezoluțiile în caz de conflict; se […]

Strengthening Security Sector Governance  in Moldova (2023-2025) Newsletter No 2 July – December 2023
Strengthening Security Sector Governance in Moldova (2023-2025) Newsletter No 2 July – December 2023

ИНФОГРАФИК: СЕКТОР ОБОРОНЫ И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО
ИНФОГРАФИК: СЕКТОР ОБОРОНЫ И ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

Продвижение гендерного равенства и участие женщин в секторе обороны представляет собой положительное развитие, которое может улучшить производительность и вклад этой ключевой области в национальную и международную безопасность. Как интеграция гендерной перспективы в секторе безопасности и обороны, а также какие преимущества приносит участие женщин в секторе, мы приглашаем вас узнать в следующем инфографике, разработанном экспертами Платформы […]

INFOGRAFIC: Sectorul de apărare și egalitate de gen
INFOGRAFIC: Sectorul de apărare și egalitate de gen

Promovarea egalității de gen și implicarea femeilor în sectorul de apărare reprezintă o evoluție pozitivă care poate îmbunătăți performanța și contribuția acestui domeniu esențial la securitatea națională și internațională. Cum influențează integrarea perspectivei de gen în sectorul de securitate și apărare, dar și care sunt beneficiile implicării femeilor in sector, vă invităm să vedeți în […]